Evenemang och möten

Mötes- och evenemangsbranschen drabbades hårt av pandemin. Här hittar du trendspaningar och guider som hjälper dig att möta de nya utmaningarna och möjligheterna.

Metoder och verktyg

Rapporter

Människor i möte står och samtalar

Morgondagens möten

Rapporten Morgondagens möten har tagits fram av Kairos Future på uppdrag av Tourism in Skåne. Den ger en bild av trender, tendenser och förändrade mötesbeteenden.

Publikhav framför en festivalscen

Framtidens evenemangsturism

Upplevelseinstitutet har gjort en studie som syftar till att utveckla förståelsen för hur evenemangsaktörerna – i ett besökarperspektiv – ska utveckla attraktiva erbjudanden och tillfredsställa gästens nya önskemål och behov.

Publikhav på en konsert

Näringen som väcker puls

Evenemangsnäringen har drabbats hårt under pandemin. För att visa på evenemangens betydelse för samhällsekonomin så har Stockholms Handelskammare gjort en kartläggning av evenemangsnäringen.

Människor samtalar på kongress

Kongressrapport 2020

Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter. I en undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.