Artikeln publicerades 28 september 2022

Klimatförändringar och hållbar turism: insikter från coronapandemin

Vad har företag i besöksnäringen utvecklat för erfarenheter och kunskaper om hållbarhet och klimatomställning under pandemin? Det har Högskolan Dalarna tittat närmare på.

En rapport från Högskolan Dalarna lyfter erfarenheter och insikter som besöksnäringens företag tar med sig från pandemin. För att hantera krisen så utvecklade företagen nya produkter, tjänster och affärdmodeller under pandemin. Vid sidan av alla utmaningar så fanns det också mer tid över för att reflektera och arbeta vidare med olika idéer.

För besöksnäringen finns det likheter mellan pandemin och andra utmaningar som klimatkrisen. Precis som under pandemin så kräver klimatförändringarna omedelbara och innovativa lösningar. Företag behöver bland annat bygga upp sin motståndskraft samt sin förmåga att anpassa sig och samarbeta.

Rapporten är ett resultat av Högskolan Dalarnas projekt Klimatförändringar och hållbar turism i det nya normala: insikter från coronapandemin. Projektet utvärderade de initiativ och aktiviteter som företag inom besöksnäringen på Gotland och i Dalarna utvecklade under pandemin. Målet var att undersöka hur dessa går att använda för att även hantera klimatförändringar.

Brett och digitalt utbud

De företag som hade ett bredare utbud av produkter och tjänster verkar ha klarat sig bättre under pandemin. Företagen lyfte också vikten av att använda sig av flera olika kanaler för att kommunicera med kunderna. Korta svarstider var också viktigt under pandemin när omständigheterna snabbt kunde förändras. Utöver att diversifiera sitt utbud och sina kanaler blev digitalisering också avgörande. Att kunna erbjuda digitala evenemang och upplevelser blev en överlevnadsstrategi. Rapporten pekar ut digitalisering som ett intressant sätt att ta itu med flyg- och reseskam efter pandemin.

Samarbete ger ökad motståndskraft

Olika former av samarbete med andra aktörer var en viktig faktor som hjälpte företagen att hantera pandemin. Det minskade bland annat konkurrensen och skapade bättre förutsättningar för att klara sig igenom krisen. En viktig fråga för destinationer när de ska hantera andra kriser är därför hur de kan skapa en bra samarbetskultur.

Mer hållbart med längre högsäsonger

Redan före pandemin har vissa destinationer haft problem med trängsel och överturism. För att begränsa de negativa effekterna så är det viktigt att öka besökarnas medvetenhet och främja ett mer hållbart beteende. Många företag ser också behovet av att sprida ut besökarna mer jämnt över året. Detta är även avgörande för att kunna anpassa sig till eventuellt kortare högsäsonger på grund av klimatförändringar.

Hemester i närmiljön

Under pandemin blev naturturism ännu mer populärt. Fler hoppade på trenden och de företag som redan erbjöd naturbaserade aktiviteter och tjänster behövde inte förändra sig lika mycket. En viktig aspekt av att semestra nära hemmet är att besökare får uppleva naturen tillsammans med nära och kära. Samtidigt får de även möjligheten att röra sig utanför sin komfortzon. De som utvecklar produkter behöver därför tänka på att kombinera känslor av nyhet och utmaning med bekvämlighet och samhörighet. Det kan till exempel innebära att besökare lagar mat tillsammans eller tillbringar natten utomhus. Rapporten lyfter också vikten av att inkludera de boende och deras lokalkännedom för att återupptäcka närmiljon. Ett sätt att skapa unika upplevelser kan vara genom att involvera de boende som lokala guider och leverantörer av tjänster.

Länk

Ta del av rapporten och mer resultat från projektet på Högskolan Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Högskolan Dalarnas projekt finansierades av Tillväxtverket. Det var ett av åtta projekt som tog fram kunskap om pandemins påverkan på turism och besöksnäring. Insatsen syftade bland annat till att öka förståelsen för hur besöksnäringen kan återhämta sig efter pandemin på ett hållbart sätt.
Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen Länk till annan webbplats.