Initiativ för smartare och mer hållbara transporter

Turister och hyrcyklar i Stockholm

Den 2 juni höll Tillväxtverket och Visit Sweden ett webbinarium om hur vi kan resa mer hållbart. Här hittar du exempel på olika initiativ för mer hållbara och smartare transporter.

Klimatsmarta resor i Småland och på Öland

Projektet deltar på webbinariet för att berätta om arbetet med att testa, utvärdera och sprida goda lösningar för klimatsmart och attraktivt resande. Fokus ligger på resor till, från och inom Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Ambitionen är att lösningarna ska utgöra goda exempel som kan användas även på andra destinationer. Projektet ska också ge kunskap om hur besöksnäringen kan växa utan att samtidigt öka nettoutsläpp av koldioxid från transporter.

Region Kalmar län är projektägare och Trivector leder projektet som är delvis finansierat av Tillväxtverket genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs om projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland Länk till annan webbplats.

Besöksnäringen i Småland och på Öland satsar på klimatsmarta resor Länk till annan webbplats.

Ölands turistbyrås webbsida med fokus på att resa klimatsmart och hållbart Länk till annan webbplats.

Vandra med koll

Vandra med koll syftar till att utveckla en tjänst som kopplar samman naturområden och vandringsleder med kollektivtrafikutbud. Den testade versionen avser i första steget Skånes vandringsleder och kollektivtrafik, för att sedan skalas upp såväl geografiskt som med fler ledtyper. Projektet är finansierat av Vinnova och är ett samarbete mellan Trivector, Skånetrafiken, och Diwic Software and Music AB.

Läs om projektet Vandra med koll Länk till annan webbplats.

Webbplatsen vandramedkoll.se Länk till annan webbplats.

Investeringsprojekt i servicestruktur för cykelleder i Värmland

Visit Värmland driver ett investeringsprojekt med fokus på att säkra upp servicemöjligheter kring Värmlands tre stora cykelleder Klarälvsbanan/leden, Unionsleden och Vänerleden. Sommaren 2022 kommer det i Värmland vara möjligt att ta med sig cykel på bussen längs Klarälvsbanan/leden och Unionsleden. Projektet är delvis finansierat av Tillväxtverket genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Projektet Investeringsprojekt servicesstruktur cykelleder Värmland – Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Vindelälvsbussen

Förstudien MOBEVI tog fram Vindelälvsbussen som ett förslag på transport- eller mobilitetslösning för besökare, invånare och matvaror i Vindelälvsdalen. Region Västerbotten skapade busskonceptet i samarbete med bland annat masterstudenter på Designhögskolan vid Umeå universitet. Efter förstudien går nu arbetet vidare för att kunna genomföra ett flerårigt försök med Vindelälvsbussen.

Läs om förstudien MOBEVI som skapade Vindelälvsbussen Länk till annan webbplats.

Nationalparksbussen

Länsstyrelsen Västernorrland planerar tillsammans med andra aktörer för en fortsatt trafik med Nationalparksbussen under sommaren 2022. Bussen går mellan Nationalparken och Naturum. Den finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland som ansvarar för nationalparken tillsammans med det kommunalägda bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling.

Läs om nationalparksbussen på Höga kustens besöksguide Länk till annan webbplats.

Webbinarium om resor till natur och besöksmål – från kaos till hållbart

Företaget Trivector höll 2021 ett webbinarium om hållbara besöksresor. De lyfte bland annat exempel på åtgärder som kan stärka besöksmålens attraktivitet, minska biltrafiken och samtidigt öka antalet besökare.

Titta på Trivectors inspelade webbinarium om resor till natur och besöksmål Länk till annan webbplats.

SMaRT- hållbara transporter för besöksnäringen i Västra Skaraborg

Projektet SMaRT ska leda till att privata aktörer i främst besöksnäringen ska kunna dra nytta av att verka i en destination där det är lätt för besökaren att resa hållbart. Under 2022 undersöker projektet bland annat vilka incitament som leder till förändrade beteenden inom olika målgrupper och vilka målgrupper och affärsmodeller som skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Destination Läckö-Kinnekulle är övergripande projektägare för SMaRT som finansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Fakta om projektet SMaRT Länk till annan webbplats.

Åkturen

Åkturen är en busstur mellan Varberg centrum och Åkulla bokskogar där det finns många besöksmål, naturreservat och vandringsleder. Bussturen började som ett leaderprojekt och pågick 2018-2020 med ett uppehåll under 2021. Nu är Åkturen tillbaka med hjälp av medel från Varbergs kommun, Länsstyrelsen och näringslivet längs rutten.

Läs om Åkturen hos Visit Varberg Länk till annan webbplats.

Södra Årefjällens arbete för klimatsmarta transporter

Södra Årefjällen ekonomisk förening verkar för hållbara fjällupplevelser för både boende och besökare. Det har bland annat tagits fram ett lokalt transportsystem med samåkning, bilpool, hemtransport av varor och anropsstyrd kollektivtrafik.

Läs om Vision 2030 – hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen Länk till annan webbplats.

Rapporten Minskat bilberoende i Södra Årefjällen Länk till annan webbplats.

Bergslagen cycling och närtrafik i Region Örebro län

Region Örebro län har infört närtrafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken och genomför kommunikationsinsatser för att fler ska nyttja detta för att ta sig till naturområden. Cykelområdet Bergslagen Cycling genomför en kampanj hos det lokala kollektivtrafikbolaget Tåg i Bergslagen för att synliggöra möjligheten att kombinera tåg och cykel.

Utsläppskalkylatorn CO2rism

CO2ism är ett verktyg som beräknar utsläpp från turisttransporter till och i Norge. Utsläppskalkylatorn lanserades av Innovasjon Norge och är designat för aktörer inom besöksnäringen som vill ha kunskap om transportrelaterade koldioxid­utsläpp i sin strategiska planering. Verktyget kan användas av enskilda företag, destinationer eller regioner.

Läs om utsläppskalkylatorn CO2ism Länk till annan webbplats.

Känner du till andra projekt och initiativ som bör synas här? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till besoksnaring.kunskap@tillvaxtverket.se.