Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Turismens bidrag till mål 10

Turism kan vara ett kraftfullt verktyg för samhällsutveckling och för att minska ojämlikheter om den engagerar lokalbefolkningen och alla viktiga intressenter i dess utveckling. Turism kan bidra till stadsförnyelse och landsbygdsutveckling och minska regionala obalanser genom att ge samhällen möjlighet att blomstra.

Turism är också ett effektivt sätt för utvecklingsländer att ta del av den globala ekonomin. Under 2014 fick de minst utvecklade länderna (LDC, less developed countries) 16,4 miljarder USD i exportintäkter från internationell turism, i jämförelse med 2,6 miljarder USD år 2000. Detta gör turism till en viktig pelare i deras ekonomier (7 % av den totala exporten) och hjälper vissa länder att ta sig ifrån LDC-statusen.