Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Turismens bidrag till mål 11

En stad som är bra för sina medborgare är också bra för turister. Arbetet med att skapa en hållbar turism har potential att främja urban infrastruktur och universell tillgänglighet, främja förnyelse av områden i förfall och bevara kultur- och naturarvet, tillgångar som turismen är beroende av. Större investeringar i grön infrastruktur (effektivare transportanläggningar, minskade luftföroreningar, bevarande av kulturarv och öppna ytor etc.) resulterar i smartare och grönare städer som inte bara invånare utan även turister kan dra nytta av.