Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Turismens bidrag till mål 12

En turismsektor som använder hållbar konsumtion och produktion (SCP) praxis kan spela en viktig roll för att påskynda den globala förändringen mot hållbarhet. För att göra det, enligt mål 12.b i mål 12, är det absolut nödvändigt att "Utveckla och implementera verktyg för att övervaka hållbara utvecklingseffekter för hållbar turism som skapar jobb, främjar lokal kultur och produkter". Programmet för hållbar turism (STP) i 10-åriga ramverket för program för hållbar konsumtion och produktionsmönster (10YFP) syftar till att utveckla sådana SCP-praxis, inklusive resurseffektiva initiativ som resulterar i förbättrade ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat.