Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 14: Hav och marina resurser

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Turismens bidrag till mål 14

Kust- och sjöturism, turismens största segment, särskilt för små öutvecklingsstater (SIDS), förlitar sig på sunda marina ekosystem. Turismutveckling måste vara en del av Integrated Coastal Zone Management för att hjälpa till att bevara ömtåliga marina ekosystem och fungera som ett medel för att främja en blå ekonomi, i linje med mål 14.7: "till 2030 öka de ekonomiska fördelarna för SIDS och LDC (least developed countires) från hållbar användning av marina resurser, inklusive genom hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism”.