Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 2: Ingen hunger

Hunger är en av de främsta dödsorsakerna i världen och idag lever ungefär 821 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje land har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Turismens bidrag till mål 2

Turism kan stimulera jordbrukets produktivitet genom att främja produktion, användning och försäljning av lokala produkter på turistmål och dess fullständiga integration i turismens värdekedja. Dessutom kan agroturism, ett växande turismsegment, komplettera traditionella jordbruksaktiviteter. Den resulterande inkomstökningen i lokala samhällen kan leda till ett mer motståndskraftigt jordbruk samtidigt som det ökar värdet av turismupplevelsen.