Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Turismens bidrag till mål 3

Turismens bidrag till ekonomisk tillväxt och utveckling kan också ha en effekt på hälsa och välbefinnande. Utländska inkomster och skatteintäkter från turism kan återinvesteras i hälso- och sjukvård och tjänster, som bland annat bör syfta till att förbättra sjukvården och förebygga sjukdomar.