Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Turismens bidrag till mål 4

En välutbildad arbetskraft är avgörande för att turismen ska blomstra. Näringen kan ge incitament att investera i utbildning och hjälpa arbetskraftens rörlighet genom gränsöverskridande avtal om kvalifikationer, standarder och certifieringar. Särskilt ungdomar, kvinnor, pensionärer, utlandsfödda och personer med särskilda behov bör dra nytta av utbildningsvägar, där turism har potential att främja inkludering.