Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.

Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Turismens bidrag till mål 5

Turism kan stärka kvinnor på flera sätt, särskilt genom att tillhandahålla jobb och genom inkomstgenererande möjligheter i små och storskaliga turism- och hotellrelaterade företag. Som en av sektorerna med den högsta andelen kvinnor anställda och kvinnliga entreprenörer kan turism vara ett verktyg för kvinnor att frigöra sin potential och hjälpa dem att leda i alla aspekter av samhället.