Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.

Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Turismens bidrag till mål 6

Turism kan spela en avgörande roll för att uppnå tillgång till vatten, samt hygien och sanitet för alla. En effektiv användning av vatten inom turistsektorn, tillsammans med lämpliga säkerhetsåtgärder, avloppsvattenhantering, föroreningskontroll och teknologisk effektivitet kan vara en nyckel till att skydda vår mest värdefulla resurs.