Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 7: Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.

En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Turismens bidrag till mål 7

Som en näring som kräver en betydande del energi kan turismen påskynda övergången till förnybar energi och öka sin andel i den globala energimixen. Genom att främja sunda och långsiktiga investeringar i hållbara energikällor kan turismen bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, mildra klimatförändringarna och bidra till innovativa och nya energilösningar i städer, regionala och avlägsna områden.