Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Turismens bidrag till mål 8

Turism är en av drivkrafterna för global ekonomisk tillväxt och ger för närvarande 1 av 11 jobb världen över. Genom att ge tillgång till anständiga arbetsmöjligheter inom turistnäringen kan samhället dra nytta av ökad kompetens och professionell utveckling. Näringens bidrag till att skapa jobb lyfts i mål 8.9 "Senast 2030, utarbeta och implementera politik för att främja hållbar turism som skapar jobb och främjar lokal kultur och produkter".