Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att hitta hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Turismens bidrag till mål 9

Turismutveckling bygger på en god offentlig och privat infrastruktur och en innovativ miljö. Näringen kan också uppmuntra nationella regeringar att uppgradera sin infrastruktur och modernisera sina industrier, vilket gör dem mer hållbara, resurseffektiva och rena, som ett sätt att locka turister och som en källa till utländska investeringar. Detta kan underlätta ytterligare för en hållbar industrialisering som är nödvändig för ekonomisk tillväxt, utveckling och innovation.