Cirkulär ekonomi i besöksnäringen

Energikontor Sydost har tagit fram en handbok i cirkulär ekonomi för företag inom boende, restaurang och spa- och wellnessbranschen. Du får tips och idéer på olika lösningar och hur en cirkulär ekonomi kan föras in i er affärsmodell.

Principerna bakom cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi bygger på ett kretslopp där olika råmaterial går till
produktion, distribution och konsumtion. Att sedan återvinna och återanvända råmaterialet kan minska miljöpåverkan samtidigt som det upprätthåller ekonomisk tillväxt. En viktig del av cirkulär ekonomi är att förebygga och minska avfall.

Det finns tre huvudåtgärder i en cirkulär ekonomi:

 • Minimera primärenergi, råvaror och avfall.
 • Återanvända av produkter eller komponenter som inte är avfall.
 • Återvinna användbart avfall för att kunna fortsätta använda resurser och minska mängden avfall som behöver hanteras.

Att dela saker är också en del av cirkulär ekonomi. Handboken ger som exempel hur turism och besöksnäringen lånar ut lokala husbilar och husvagnar, tält, hårtorkar, kanoter och cyklar till besökare.

Mål för att övergå till cirkulär ekonomi

 1. Identifiera och kontrollera miljöpåverkan av aktiviteter, produkter och tjänster,
 2. Respektera bestämmelserna och gå utöver målen som anges i företagets miljöpolicy.
 3. Genomföra ett systematiskt tillvägagångssätt för att fastställa miljömål och normer.
 4. Ständigt förbättra miljöprestanda.
 5. Säkerställa transparens med konsumenten.

Cirkulär ekonomi inom boende

Inom boende finns det stora möjligheter till återanvändning. Handboken ger exempel på lösningar inom:

 • Bygg och anläggning
 • Renovering och inredning
 • Cirkulär hotellverksamhet
 • Cirkulära metoder inom logitjänster

Restauranger och cirkulär ekonomi

Handboken går igenom olika sätt att minska avfallet från livsmedel.
Inom restaurang finns det flera materialflöden att ta hänsyn till:

 • Livsmedel och livsmedelsförpackning
 • Transport
 • Matberedning
 • Rengöring
 • Lagring
 • Matavfall

Cirkulär ekonomi inom spa och wellness

Handboken beskriver energi-, vatten- och kemikalieflöden med fokus på det allra senaste inom cirkulära lösningar för gråvattenhantering. Materialflöden att ta hänsyn till inom spa och wellness:

 • Energi
 • Vatten
 • Rengöringsmedel och kemikalier
 • Behandlings­produkter och kosmetika
 • Uppvärmning av pooler

Länkar

En handbok i hållbarhet - cirkulär ekonomi i besöksnäringen Länk till annan webbplats.

Handboken är en förkortad version av rapporten Cirkulär ekonomi inom turismsektorn, författad av Centrum för regional- och turismforskning och framtagen inom projektet CIRTOINNO. Som en del av projektet har även Linnéuniversitet och Energikontor Sydost tagit fram en filmserie om cirkulär ekonomi: Filmer om cirkulär ekonomi i turistnäringen (energikontorsydost.se) Länk till annan webbplats. (på engelska).