Turism på annans mark

Illustration med pratbubblor

I den här guiden får turistföretag och markägare rådgivning och guidning kring hur de kan samverka när turistföretaget inte äger egen mark. Materialet är framtaget av Lantbrukarnas riksförbund, Naturturistföretagen, Visit Dalarna och Jordägarförbundet.

Turism på annans mark är en guide i arbetet med att skapa en överenskommelse och ett avtal som bägge parter vinner på. Den innehåller:
  • Goda råd till både turistföretagaren och markägaren.
  • Tips och riktlinjer för de första mötena för att kunna utveckla ett bra samarbete.
  • Hjälp med att ta fram en konsekvensanalys över turismverksamhetens potentiella miljöpåverkan och socioekonomiska påverkan på lokalbefolkningen och andra näringar.
  • Experter delar med sig av information om och tips för olika områden av naturturism: bildande av led, skoter, cykel, ridning, paddling och nyttjande av enskild väg.
  • En beskrivning av långsiktigt hållbar turism och vad som bör ingå i en hållbarhetspolicy och hållbarhetsplan.

Överenskommelse och samsyn mellan parter är viktigt för en hållbar turismverksamhet

Vägledningen beskriver hur både markägarföretag och aktörer inom naturturism är eniga om behovet av överenskommelser och att markägarna ska involveras innan turistföretaget påbörjar en satsning på annan mark än sin egen.

Överenskommelser ser olika ut beroende på turistaktiviteter, hur marken ser ut, lagar, lokalsamhället och vilket besökstryck som finns. Några exempel:

  • Tillgång till iordninggjorda lagerplatser for flotte och kanot
  • Led med markförstärkningar for mountainbike eller hästar
  • Slitage-ersättning for nyttjande av privat grusväg och parkering vid guidning av grupper
  • Byggande av kojor och gömslen

Turism på annans mark vill bidra till att markägare och turistföretagare lär känna varandra och får en bättre förståelse för varandras verksamheter. Ett exempel på motsättningar som annars kan uppstå är de olika tidsperspektiven. Medan markägaren ofta tänker i generationer så gör turistföretagaren femårsplaner. Ett annat exempel är skador på träd eller användning av grusvägar som påverkar markägarens verksamhet negativt.