Digitala verktyg för hybridmöten

Illustration med en symbol för digitalisering

Tourism in Skåne presenterar tips och råd från Altitude Meetings om hur du skapar bra hybridmöten. De ger även exempel på olika digitala plattformar du kan använda.

Enligt Altitude Meetings kommer vi i framtiden inte dela upp digitala och fysiska möten. Istället kommer vi vilja hitta bra blandningar som möjliggör interaktion mellan den fysiska och digitala publiken.

Fördelarna med hybridmöten är många. Det är hållbart, ekonomiskt och demokratiskt. De möjliggör även mängder men interaktion. Den viktigaste frågan att besvara är vad som kan få den fysiska publiken att vilja koppla upp sig och interagera med andra människor som är med digitalt.

Just nu utvecklas många olika plattformar för hybridmöten. Möjlighet att delta via datorn och mobilen, att både fysiska och digitala deltagare registrerar sig och kan interagera direkt med varandra är tre förutsättningar för ett lyckat hybridmöte. I länken nedan hittar du exempel på och information om olika sorters plattformar.

Länkar

Digitala verktyg för hybridmöten Länk till annan webbplats.

Information om digitala verktyg ingår i Tourism in Skånes projekt Crisitivity, som handlar om framtidens hållbara mötesbransch. Läs om Crisitivity och utforska projektets kunskapsbank. Länk till annan webbplats.