Reflektionsfrågor kring det digitala värdskapet

Pratbubblor

Värdskapet i digitala kanaler är idag lika viktigt för företag som det fysiska mötet. I eXpression Umeås kunskapsbank Framtidens hållbara besöksnäring & handel hittar du bland annat information och reflektionsfrågor kring det digitala värdskapet.

För många företag har pandemin lett till att mycket av kundkontakten nu sker i digitala kanaler. Därför lyfter eXpression Umeå i sin kunskapsbank vikten av att som företag reflektera kring sin digitala närvaro och det digitala värdskapet.

Värdskapet bidrar till att stärka ditt varumärke, öka din lönsamhet och skapa arbetsglädje. Idag är värdskapet lika viktigt i våra digitala kanaler som vid det fysiska mötet.
eXpression Umeå - Det digitala värdskapets betydelse under coronapandemin

Närvaro, personlig interaktion och tillgänglighet

Närvaro, interaktion och tillgänglighet är tre viktiga aspekter av det digitala värdskapet. Närvaro kan handla om att som företag svara på kommentarer, bemöta kritik på sociala medier eller hålla webbplatsen uppdaterad med aktuell information.

När det gäller interaktion så finns det flera frågor att ta ställning till. Dels om hur företaget kan göra interaktionen mer personlig, dels om vilken nivå av tillgänglighet som företaget kan och vill upprätthålla på sina digitala och sociala kanaler.

Reflektionsfrågor

Ta hjälp av följande frågor från eXpression Umeå för att reflektera kring hur det digitala värdskapet ser ut i er organisation:

  • Har ni samsyn kring vad ert digitala värdskap innebär? Om inte, hur kan ni öka den?
  • Känner ni till var samtalet om er verksamhet sker på nätet?
  • Är du eller ni en del av samtalet?
  • Är det tydligt uttalat i er verksamhet vem som har ansvaret för det digitala värdskapet?
  • Hur ser era kunders förväntningar ut på er och er verksamhet? Kan ni svara upp mot dem? Om inte, bör förväntansbilden justeras eller ert arbete omstruktureras?

Framtidens hållbara besöksnäring & handel

I kunskapsbanken Framtidens hållbara besöksnäring & handel samlar eXpression Umeå erfarenheter och kunskap till företag inom besöksnäringen och företagsfrämjande organisationer. Du hittar information, reflektionsfrågor och övningar kring bland annat målgrupper, konsumentbeteende, affärs- och samverkansmodeller.