Översiktsplan med besöksfokus

Illustration av pappersflygplan.

En översiktsplan visar hur kommunen bör använda mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön i framtiden. Att utveckla planen den med ett besöksfokus gör det enklare att förbättra för både besökare och boende.

Kort om metoden och förväntat resultat

  • En översiktsplan med besöksfokus fokuserarvilka besöksmål som finns i närområdet, hur besökare och medborgare rör sig och på vilket sätt naturområden och riksintressen bättre kan bli tillgängliga i framtiden.
  • Genom att lyfta in ett övergripande besöksfokus i sin översiktsplan får kommuner ett verktyg för att hantera besöksnäringens utveckling och stärka sin egen attraktionskraft. På så vis ökar tydligheten kring utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen, till exempel var det är bra att öppna ett kafé eller vandrarhem. Arbetet leder dessutom till bättre samverkan mellan kommun och näringsliv.