Artikeln publicerades 30 december 2017

Nationell kartläggning av turism- och rekreationscykling

Sveriges cykelleder byggs ut och efterfrågan ökar. Men det finns också brister att åtgärda för att ta tillvara denna potential. Det visar Tillväxtverkets kartläggning av turism- och rekreationscykling.

Tillväxtverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling. Syftet med uppdraget var att få en mer samlad bild av hur turism- och rekreationscyklingen fungerar och hur den kan utvecklas.

En stark framtidstro och ett stort utbud av cykelleder

Kartläggningen visar att det finns ett stort utbud av längre turistiska cykelleder i Sverige och att fler är på väg.

Resultatet av Tillväxtverkets arbete visar på ett ökande intresse för cykelturism och potential för utveckling. Här finns med stor sannolikhet möjlighet till ökade intäkter, ökad sysselsättning och andra bieffekter i form av ökad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism.

I Europa är cykelturismen etablerad och bidrar med både arbetstillfällen och intäkter. Den gör det bland annat möjligt att förlänga säsongen och cyklisterna stannar generellt sett längre och spenderar mer jämfört med bilturister. Den här utvecklingen i andra länder visar att det borde finnas en betydande potential för cykelturism även i Sverige.

Det finns betydande brister att åtgärda

Vid sidan av det ökade intresset så visar rapporten också att det finns svårigheter och brister som behöver åtgärdas för att kunna ta tillvara på denna potential.

Ett problem för många av de längre lederna för turismcykling är att de saknar vedertagna kvalitetsdefinitioner och samordning. Konsekvenserna blir bland annat att lederna kan ha bristande kvalitet och att skyltningen kan saknas eller variera i utformning. Informationen om lederna är ofta otydlig, svår att hitta och inte uppdaterad. Trafikverket har tagit fram en enhetlig utformning av märkning för cykelleder, och det finns ett stort intresse för att få cykelleder godkända enligt Trafikverkets kriterier.

Tillsammans med ledernas skyltning så är kollektivtrafik en annan viktig förutsättning för cykelturismen. För att kunna utveckla paketerade erbjudanden så behöver resenärer kunna transportera cyklar och bagage i kollektivtrafiken.

Framgångsrika cykelleder präglas av kanske självklara faktorer som en tydlig målbild, långsiktighet, stabil finansiering, strukturerat arbete och en helhetssyn - både vad gäller cykelturism och mountainbike.