Artikeln publicerades 1 december 2020

Trendrapport 2020 naturturism

I sin rapport om naturturism presenterar Visit Sweden fem övergripande trender och hur de påverkar svensk turism och besöksnäring.

Visit Sweden har i samarbete med trendforskningsinstitutet Foresight Factory tagit fram en trendrapport om naturturism. Rapporten beskriver fem övergripande trender som har identifierats men ger också exempel på vad de innebär för svensk turism och besöksnäring.

Semestern som en tid för personlig utveckling

Idag behöver många en aktiv fritid med utmaningar för att orka med vardagens psykiska stress. Fritiden ska förutom njutning och verklighetsflykt även bidra till självförverkligande, personlig utveckling, hälsa, god mat och livsbalans.

Soft adventure - bekväma, tillrättalagda och säkra naturupplevelser

Ett ”soft adventure” är en kombination av naturupplevelser, god mat, service och komfort. Globala resenärer vill uppleva unika upplevelser i relativt outforskad natur men samtidigt resa säkert och bekvämt. Att arbeta med ljudfiler är ett sätt att göra upplevelsen bekväm och tillgänglig för konsumenterna.

Se till att upplevelserna finns tillgängliga digitalt både visuellt och ljudmässigt. Till exempel: en platsknuten ljudguide eller spellista kan hjälpa resenären få ut det mesta möjliga av resan, vare sig det är ute på landsbygden eller i lokala stadsdelar.

Längtan till naturen och äkta upplevelser

Många konsumenter upplever ett förnyat intresse för att vistas i naturen. Äkta naturupplevelser blir en paus från vardagen där de kan förbättra sin hälsa, bygga samhällen och skydda miljön. Resenärer lockas av det lokala, digital detox och forntida ritualier så som vikingaritualer och överlevnadskurser.

Äkthet uppstår när besökaren får chans att komma nära i mötet med naturen, lokalbefolkningen och den lokala kulturen. Mötet ger en djupare känsla av förändrad inre riktning och att man lärt sig något nytt.

Holistisk hälsa

En mer holistisk syn på hälsa har fått fäste, där sömn, motion, meditation och kost spelar roll för ökat välbefinnande. Verksamheter kan i sin kommunikation bland annat visa på hur naturen kan vara en fristad för mental hälsa och tillgängligöra exempel på lokala träningsevenemang.

Engagemang som en strävan

Konsumenter tar i allt högre grad ställning och vill kunna leva och konsumera med gott samvete. Kommunicera hållbara transportsätt, lyfta goda, hållbara exempel och samarbeta med organisationer som bevarar och främjar natur och friluftsliv. Då blir det enklare för konsumenterna att göra medvetna val.

Länk

Trendrapport 2020 Naturturism hos Visit Sweden Länk till annan webbplats.