Artikeln publicerades 7 december 2021

Naturligtvis – tillgänglig och inkluderande naturturism

Att erbjuda tillgängliga turismprodukter är en outnyttjad möjlighet för företag att stärka sin konkurrensförmåga. Det menar forskare i rapporten om tillgänglig och inkluderande naturturism från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).

Stort intresse att utveckla tillgänglig naturturism

Rapporten från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) visar på en ökad vilja och ökat intresse bland företag att utveckla en tillgänglig och inkluderande naturturism. Det märks också att det finns en stor efterfrågan. För flera företag som satsat på att anpassa och informera om sin verksamhet så har det stärkt deras konkurrensförmåga och blivit en framgångsfaktor.

För den som vill utveckla tillgänglig naturturism så finns det inte en målgrupp utan flera. Tillgänglighetsanpassningar gynnar till exempel även äldre, barnfamiljer och oerfarna besökare.

Tillgänglig naturturism handlar i stort om att ta bort barriärer som hindrar personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i turistiska aktiviteter som äger rum i naturområden.

Tillgänglighet under hela resan

Ett av forskarnas tips till företag är att tänka på tillgänglighet för hela resan. Utöver själva vistelsen på besöksmålet så behöver företag även tänka på resan dit och hem igen. Inför sitt besök behöver besökaren också kunna bilda sig en uppfattning om naturområdet och få information om vad som finns där. Därför är det viktigt att besökarna kan hitta korrekt och uppdaterad på företagets webbplats. I rapporten får du en bild av hur naturturismföretagens webbplatser ser ut idag och förslag på förbättringar.

Det finns flera olika aspekter av tillgänglighet. Brist på tillgängliga transporter, hur området är utformat fysiskt samt kultur och attityder är några faktorer som kan utgöra hinder för besökare med funktionshinder. Rapporten ger även mer konkreta exempel på anpassningar och aktiviteter för en inkluderande naturturism.

Osäkerhet och okunskap utgör hinder för företag

Rapporten pekar ut hinder som företag upplever:

  • Okunskap om målgruppens önskemål
  • Osäkerhet om investeringar i tillgänglighet lönar sig
  • Svårigheter att välja rätt kanaler för marknadsföring
  • Korta budgetprocesser och tillståndsansökningar försvårar arbetet
  • Kostnader för underhåll av tillgänglighetssatsningar och hur de ska finansieras
  • Balansen mellan olika mål och intressen - att å ena sidan skapa naturmiljöer för alla och å andra sidan bevara naturvärden

Länkar

Läs rapporten

Rapporten är en sammanfattning av Mittuniversitets forskningsprojekt Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter.

Ta del av rapporten och Länk till annan webbplats.läs om forskningsprojektet på Mittuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Film om tillgänglig och inkluderande naturturism

På BFUF Play ger forskare tillsammans med samarbetspartners en branschanpassad inblick i sina forskningsresultat. Du kan välja mellan att se en kortare trailer på två minuter eller en längre film på ca 25 minuter.

Titta på filmen om tillgänglig och inkluderande naturturism Länk till annan webbplats.