Artikeln publicerades 25 maj 2023

Mountainbikeleder stor besöksmagnet

Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Sverige har en fantastisk potential att locka inte bara nationella utan även internationella cykelgäster, förutsatt att det finns tillräckligt attraktiv cykling att erbjuda. Tillgång till kvalitetssäkrade Mountainbikeleder kan därför bidra till regional utveckling och tillväxt.

I rapporten ”Att utveckla leder för mountainbike”, som Tillväxtverket tagit fram i samarbete med Cykelfrämjandet, framgår att en god infrastruktur för mountainbik bidrar till att göra platser attraktiva för både boende och besökare. Det lockar även till investeringar och ger möjligheter för turism, friluftsliv och förbättrad folkhälsa.

Nationellt ramverk saknas

Rapporten visar att det finns många duktiga aktörer som framgångsrikt utvecklat infrastruktur för mountainbikecykling. Dock saknas en gemensam riktning för den fortsatta utvecklingen. Det saknas även ett nationellt ramverk för lederna motsvarande det som utvecklats för vandringsleder, med gemensamma standarder och svårighetsgraderingar. Detta för att cyklisterna ska veta vilka utmaningar som väntar dem. Mountainbikeleden kräver även mer underhåll och tillsyn än vandringsleden, eftersom slitaget kan ändra den tekniska svårigheten. Därför är det viktigt att planera inte bara för byggandet utan även för underhållet av leden. Samverkan och dialog med markägare och markägarorganisationer är också av största betydelse samt att lederna har en tydlig huvudman.

Kringservice kan locka fler

Då de flesta cyklisterna vill ha en enkel och trevlig cykelupplevelse som inte är för svår, kommer leder med kringservice som toalett, servering och servicestation sannolikt leda till fler besökare än de leder som bara tillhandahåller leden. Detta blir än viktigare när man vill locka cyklister till helg- eller semesterresor. Ett område som väver ihop bra leder med anpassade boenden, fungerande logistik till och från orten och leden och även erbjuder andra upplevelser utöver cyklingen kommer att lyckas bättre.

I rapporten ges exempel på destinationer och kommuner som lyckats bra med sina paketeringar av mountainbikeleder och praktiska tips.