Artikeln publicerades 13 februari 2023

Turism är viktigt för många branscher

Besöksnäringen består av många olika verksamheter inom områdena resa, äta, bo, göra och handla. Dessa kan i sin tur delas upp i elva branscher.

Besöksnäringens 11 branscher. Branscherna är följande i storleksordning utifrån konsumtion: handel, boende, restaurang, vägtransporter, flyg, resebyråer, kultur, uthyrning/hyrbil, sport/fritid, färja/fartyg och tåg.

Det ekonomiska värdet av turism skapas främst av de elva branscherna som bidrar till turistsatelliträkenskaperna (Tourism Satellite Account, TSA) en internationell standard som tagits fram av UNWTO. Värdet av turismen mäts alltså utifrån konsumtionssidan, till skillnad från andra näringar som mäts utifrån produktionsledet. Med besöksnäring avses de aktörer som genererar turismkonsumtion enligt TSA. Branscherna som ingår är följande i storleksordning utifrån konsumtion (2021): handel, boende, restaurang, vägtransporter, flyg, resebyråer, kultur, uthyrning/hyrbil, sport/fritid, färja/fartyg och tåg.
Läs mer om Turismräkenskaperna och TSA Länk till annan webbplats.

Cirklar med turism och besöksnäringens olika beståndsdelar resa, äta, bo, göra och handla.

Definition turism och besöksnäring

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Källa: UNWTO)
Besöksnäringen är alla de företag och aktörer som har någon del av sin försäljning till turister.