Artikeln publicerades 13 februari 2023

Turism skapar jobb

Turismen sysselsätter många i Sverige. Här arbetar människor med olika kompetens och utbildning, inom många olika branscher och yrken och med olika slags arbetsuppgifter. Alla behövs!

Besöksnäringens viktigaste resurs är de människor som arbetar i näringen. Genom goda arbetsvillkor, jämställdhet, rätt utbildning och kompetensutveckling stärks den svenska besöksnäringens konkurrenskraft. Det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler väljer att stanna och utvecklas inom besöksnäringen.

Inspelning i Gothia studio.

Sysselsatta inom turism 2021

Under 2021 arbetade i genomsnitt 101 000 personer med att möta turisternas efterfrågan på varor och tjänster. Jämfört med föregående år är det en minskning med 2 procent.

Rapport om kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sweco har tagit fram rapporten Utmaningar och möjligheter för besöksnäringens kompetensförsörjning där de ger förslag för att nå en bättre kompetensförsörjning.

Stadsdelen Hyllie i Malmö.

Behov och förutsättningar för kompetensförsörjning

Genom goda arbetsvillkor, jämställdhet, rätt utbildning och kompetensutveckling stärks den svenska besöksnäringens konkurrenskraft. Läs mer om nuläget och behoven framöver.  

Inspireras av andra: Nya lösningar för kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad digitalisering, automatiserade tjänster, kreativ rekrytering och interna utbildningar är några lösningar för framtiden. Inspireras av Scandinavian Resorts och Destination Vemdalens arbete.