Platsutveckling

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Här hittar du inspiration och exempel på olika arbetssätt och metoder för att jobba för en hållbar platsutveckling.

Vad menas med platsutveckling?

Hållbar platsutveckling innebär att skapa attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar. Arbetet kräver att olika grupper och delar av samhället samarbetar med varandra. Tillsammans utgår de från platsens specifika utmaningar, förutsättningar och behov.
Läs mer om begreppet platsutveckling.

Hur kan platsutveckling bidra till en hållbar turism och besöksnäring?

Platsutveckling kan se ut på många olika sätt. Kristina Lindström, forskare vid Göteborgs universitet, har följt 13 projekt som arbetat med platsutveckling genom turism och besöksnäring. Hon beskriver varför vi nu ser ett skifte från destinationsutveckling till platsutveckling och pekar ut fem områden för att lyckas med arbetet:

 • Öka kunskapen
  Hållbar platsutveckling kräver kunskapshöjande insatser och kompetensutveckling hos olika målgrupper för att öka takten och precisionen i den hållbara omställningen.
 • Samverkan är grunden
  Det finns inget egentligt behov att utveckla nya metoder och arbetssätt. Det är däremot viktigt att fortsätta arbetet med att utforska, prova och modifiera befintliga metoder och arbetssätt med stort fokus på att skapa samverkan mellan olika aktörer.
 • Offentlig styrning
  Offentlig styrning på olika nivåer är viktigt för att säkerställa ett långsiktigt strategiskt arbete med platsutveckling i kommuner och regioner.
 • Ett systemskifte med komplexa utmaningar
  Det är viktigt att allokera tid och andra resurser som speglar det omfattande omställningsarbetet.
 • Mäta och utvärdera
  Det finns ett behov av att identifiera befintliga, alternativt att utveckla nya sätt att mäta och utvärdera platsutvecklande insatser.

Film där Kristina Lindström sammanfattar sin forskning Länk till annan webbplats.

Lär av andra om platsutveckling

Fåglar vid Hornborgasjön

Offentliga ansvaret i platsutveckling genom turism

För Hornborgasjön ligger fokus på att få politiker och beslutsfattare att skifta perspektiv – från traditionell syn på turismen som ett mål till ett verktyg för platsutveckling.

Fåglar vid Hornborgasjön

Tillsammans för en hållbar fjällvärld och platsutveckling

Att bygga förtroende är fokus då Funäsfjällen satsar på hållbar turism i områdets leder. Genom samverkan har de löst intresse-konflikter och minskat slitaget på naturen.

Stadsdelen Hyllie i Malmö.

En växande stadsdel med evenemang som bas

Event in Skåne drev tillsammans med Malmö stad projektet Restart Hyllie. Resultatet blev ett fördjupat arbete med hållbar platsutveckling utifrån en gemensam vision för framtiden. Foto: Werner Nystrand

Inspelning i Gothia studio.

Digitala upplevelser driver platsutveckling

Göteborg & Co insåg att det saknades kunskap om digitala verktyg för hållbar platsutveckling. Tillsammans med en rad andra aktörer startade de projektet Future Experience. Foto: Peter Kvarnström

Metoder

Illustration av två människor

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Handboken erbjuder ett konkret stöd och en inspiration i ditt arbete med att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra besöksmål. Den är indelad i tio områden och innehåller arbetssätt, metoder och verktyg.

Illustration av ett pappersflygplan.

Samverkansmodell för hållbar platsutveckling

För att möta komplexa samhällsutmaningar krävs samverkan mellan organisationer och personer med olika kompetens. Denna samverkansmodell ger systematik i komplexa processer som rör stadsutveckling, samhällsplanering och destinationsutveckling.

Illustration av pusselbitar

Metod för platsbaserad digital utveckling Länk till annan webbplats.

Denna handbok beskriver ett arbetssätt för att arbeta med digitalisering och besöksnäring med platsen i fokus. Kopplat till detta finns även en handbok för att innovera i samverkan.

Rapporter

Skatepark i Malmö med barn på sparkcyklar.

Platsutveckla för en bättre värld  - trendrapport

Placebranders trendrapport är ett verktyg för dig som vill få just din plats att sticka ut. Få inspiration till hur platsutveckling kan skapa mening och bidra till något större.

Tre personer i en trädgårdsmiljö tittar på papper med planer och ritningar.

Kunskapsöversikt om metoder för platsutveckling

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Mistra Urban Futures tagit fram en kunskapsöversikt om hållbar platsutveckling.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.