Artikeln publicerades 15 mars 2019

Hållbarhet som konkurrensfördel - småföretagen ställer om

Hållbarhet är en prioriterad fråga för svenska småföretag. Det visar en undersökning från Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent. Nästan 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete.

Även om stora företag ofta har varit i fokus för hållbarhetsfrågor så visar undersökningen att småföretag förväntar sig att även deras verksamhet kommer omfattas av ökade hållbarhetskrav. Nio av tio tror på ökade krav från staten och sju av tio förväntar sig att ökade krav även från kunderna.

Den främsta anledningen till att företagen bedriver hållbarhetsarbete är affärsnytta i form av ökad lönsamhet, ökade krav från kunder och stärkt konkurrenskraft. Många småföretag har som underleverantör till de större företagen varit snabba med att börjat erbjuda hållbara produkter och tjänster. 63 procent av de tillfrågade företagen anger att deras kundrelationer har påverkas positivt av deras hållbarhetsarbete. Nästan hälften (47 procent) uppger att det leder till nöjdare medarbetare.

Klimatfrågan är en viktig del av företagens hållbarhetsarbete och nästan hälften har vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det som hindrar småföretag från att minska sina utsläpp är främst brist på affärsnytta, ökade kostnader samt brist på tekniska lösningar och kompetens inom företaget.

För att kunna öka takten i den hållbara utvecklingen ser företagen följande behov:

  • Förbättrad infrastruktur och bättre tillgång till klimatsmarta alternativ.
  • Stöd och kunskap
  • Affärsmotiverande ekonomiska incitament
  • En långsiktighet som ger fog för investeringar för ökad hållbarhet.

Länk

Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.