Artikeln publicerades 14 december 2020

Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery

Finger som pekar på en karta.

Internationell turism minskar drastiskt under 2020 som en följd av coronapandemin. Vilka åtgärder behövs för att klara krisen och stötta turismens återhämtning? Det handlar denna rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om.

Turism fortsätter att vara en av de sektorer som drabbats hårdast av coronapandemin och utsikterna är fortfarande mycket osäkra. Under 2020 har regeringar vidtagit omedelbara åtgärder för att återställa turismsektorn samt skydda jobb och företag. Många länder utvecklar också åtgärder för att bygga upp en mer motståndskraftig turistekonomi efter pandemin. Dessa åtgärder inkluderar bland annat att planerera för en hållbar återhämtning av turismen, främja den digitala övergången och gå över till ett grönare turismsystem inför framtiden.

Inhemsk turism hjälper nu till att mildra pandemins effekter på jobb och företag i vissa destinationer. Verklig återhämtning är dock möjlig först när den internationella turismen återvänder. Detta kräver globalt samarbete och evidensbaserade lösningar så att länder kan ta bort resebegränsningar på ett säkert sätt.

OECD lyfter exempel på viktiga politiska prioriteringar:

  • Återställa resenärernas förtroende
  • Stödja turistföretag för att anpassa sig och överleva
  • Främja inhemsk turism och stödja säker återkomst av internationell turism
  • Ge tydlig information till resenärer och företag för att begränsa osäkerhet (i den mån det är möjligt)
  • Utveckla insatsåtgärder för att behålla kapaciteten i turismsektorn och åtgärda luckor i stöd
  • Stärka samarbetet inom och mellan länder
  • Bygga en mer motståndskraftig och hållbar turism

För att göra det möjligt för turismen att klara sig under pandemin så krävs det flexibla politiska lösningar. Trots detta är det viktigt att även se bortom det kortare perspektivet och vidta åtgärder för att lära av krisen. Det har avslöjats brister i regeringars och industrins beredskap och reaktionskapacitet. Det är nödvändigt med samordnade åtgärder mellan den offentliga och privata sektorn.

  • Krisen är ett tillfälle att tänka om angående turismens framtid. De åtgärder som införs idag kommer att forma morgondagens turism. Regeringar måste överväga de långsiktiga konsekvenserna av krisen samtidigt som de utnyttjar digitaliseringen och främjar den strukturella omvandling som krävs för att bygga en starkare, mer hållbar och motståndskraftig turistekonomi.
  • Företagens överlevnad i hela turistsystemet är i fara utan fortsatt statligt stöd. Även om regeringar har vidtagit imponerande åtgärder för att dämpa slaget mot turismen så måste de göra mer och på ett mer samordnat sätt.
  • OECD förväntar sig att internationell turism minskar med cirka 80 procent år 2020. Destinationer som är starkt beroende av internationell, affärs- och evenemangsturism kämpar särskilt. Det går just nu bättre för många områden längst kuster och landsbygdsområden än städer.

Länk

Läs rapporten Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery  Länk till annan webbplats.(på engelska)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

OECD är en internationell organisation med 38 medlemsländer. Organisationen arbetar i första hand med ekonomiska analyser, bedömningar och prognoser. Sverige har varit medlem i OECD sedan organisationen grundades 1961.