Artikeln publicerades 9 juni 2021

Kongressrapport 2020

Människor stående runt bord.

Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter. Svenska organisationer som arrangerar möten delger sina tankar kring framtiden i en undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus.

Kongresser och möten är av stor betydelse för destinationer runt om i Sverige, inte minst för den kunskap de genererar och deras långsiktiga effekter på besöksnäringen. Den ideella föreningen Swedish Network of Convention Bureaus har i sin kongressrapport för 2020 undersökt hur 70 arrangörer tänker kring framtidens möten.

Två av tre i undersökningen uppger att de hittar både positiva och negativa effekter av de förändringar som de tvingats genomföra under pandemin. Ett exempel på de positiva effekterna är det minskade resandet. Det ger både mindre påverkan på miljön och lägre kostnader. Ett förändrat mötesformat gör det även möjligt för arrangörerna att öka sin räckvidd. De vanligaste negativa effekterna är att organisationer tappar det socialia och möjligheten att nätverka. En naturlig följdfråga blir då vilka förändringar i mötesformat som kommer att stanna kvar och vilka som kommer att återgå till hur det var innan pandemins utbrott.

Undersökningen visar tydligt att det finns ett stort behov av att mötas fysiskt igen. Endast var tionde av de intervjuade svarar att de kommer att undvika personliga möten även framöver. Men allt kommer inte att återgå till hur det var innan pandemin. Två av tre uppger att de kommer att fortsätta minska sitt resande och framförallt prioritera möten på svenska destinationer.

En annan tydlig förändring är att organisationer planerar att kombinera fysiska och digitala mötesformat. Framförallt på de största och viktigaste mötena. De flesta av de intervjuade är medvetna om att kraven från mötesdeltagarna kommer att förändras. De uppger att de idag inte har tillräckligt med egen kunskap för att genomföra framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt. Hälften uppger att de kommer att behöva råd och vägledning i hur de tillämpar nya mötesformat, hur de covidsäkrar ett fysiskt möte och genomför digitala möten på ett inspirerande sätt.

Kongresser i Stockholm och Göteborg finns inte med i rapporten.

Länk

Läs undersökningen kring framtidens mötesplats: Kongressrapport 2020 Länk till annan webbplats.

Swedish Network of Congress Bureaus

Swedish Network of Convention Bureaus är en ideell förening som samlar svenska mötesarrangörer. En viktig del i föreningens arbete är att öka medvetenheten om mötesindustrins betydelse hos beslutsfattare, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten samt politiker.