Artikeln publicerades 10 juni 2021

Resebarometern 2021

Par som rullar resväskor i utomhusmiljö.

Resebarometern är Sveriges största resvaneundersökning från Vagabond, Utrikesdepartementet och Europeiska ERV. Nytt för coronaåret är att undersökningen har mätt hur svenskar har rest inom landets gränser.

Resebarometern ställer frågor om utrikesresor och Sverigeresor. Den mäter även dagsresor, längre resor samt fritids- och arbetsresor. 2020 blev året då utlandsresandet tvärnitade. Men det betyder inte att svenskarna stannade hemma. För samtidigt som få korsade en nationsgräns gjorde svenskarna i snitt tio fritidsresor inom landets gränser.

Förra året minskade svenskarnas semesterresor till utlandet med 84 procent. Inte sedan andra världskriget har minskningen varit lika dramatisk. Tidigare har resandet minskat enstaka år, senast i samband med finanskrisen på 00-talet. Men då var minskningen med några få procent och skjöt sedan i höjden igen. Förra årets nedgång i resandet är därmed historisk.

Resebarometern visar att många inte höll sig hemma. Till att börja med reste svenskar som vanligt i januari och februari. Men under våren då pandemins första våg slog till så minskade utlandsresandet dramatiskt för att under sommarmånaderna öka igen. Det var dock i en mycket mindre omfattning än ett normalt år. Augusti blev månaden då svenskarna reste som mest utomlands. Det är lite senare än ett vanligt år eftersom Utrikesdepartementets reseavrådan rådde ännu i juni och en bit in i juli. När den andra pandemivågen slog till i november minskade utlandsresandet ännu mer än under vårens första våg.

Om Resebarometern

Resebarometern är framtagen av Resurs för resor och turism för Resemagasinet Vagabond, Utrikesdepartementet och Europeiska ERV. Drygt 2 000 svenskar har svarat på frågor om sina utrikesresor, medan drygt 4 300 har svarat på frågorna om sina Sverigeresor. Resebarometern mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att undersökningen nu också mätt hur svenskar har rest inom landets gränser.