Artikeln publicerades 30 juni 2021

Näringen som väcker puls

Kille på konsert som filmar med mobil.

Evenemangsnäringen har drabbats hårt under pandemin. För att visa på evenemangens betydelse för samhällsekonomin så har Stockholms Handelskammare gjort en kartläggning av evenemangsnäringen.

Rapporten Näringen som väcker puls - evenemangsnäringens betydelse för samhällsekonomin, platsen och människornas upplevelser presenterar nya fakta och intervjuar personer verksamma inom näringen.

  • Rapporten beskriver evenemangsnäringen som en ny basnäring i Sverige med fler sysselsatta än fordonsindustrin. Enligt kartläggningen bidrar näringen med 84 miljarder kronor till samhällsekonomin och sysselsätter totalt 123 000 personer i Sverige.
  • Evenemangsnäringen finns främst i storstadsregionerna. Stockholms län är den största arbetsmarknaden med 36 procent av alla jobb.
  • Utöver att vara en viktig del av besöksnäringen så skapar evenemangsnäringen också konsumtion i flera olika branscher. Av de som jobbar inom näringen är 84 000 direkt anställda i till exempel eventföretag, teatrar och festivaler. 11 000 personer är i stället sysselsatta i branscher som gynnas av eventbesökarnas konsumtion, bland annat restaurang och hotell. Slutligen bidrar näringen till 28 000 indirekta jobb i underleverantörsled.
  • Evenemangen sätter Sverige på kartan. Genom sin mediala synlighet bidrar de i hög grad till att öka en stad eller ett lands attraktivitet och platsvarumärke.