Artikeln publicerades 17 september 2021

High Moments, Low Impact: Rethinking Adventure Travel's Sustainability Efforts

Den här rapporten är den första i en serie om hållbar naturturism. Det är Adventure Travel Trade Association och Switzerland Tourism som står bakom den. Deras syfte är att identifiera nuläget i branschen och vägen framåt mot en hållbar turism.

Tre utmaningar för en hållbar turism och besöksnäring

 1. Hittills finns det inget enskilt etablerat och globalt accepterat system för att mäta hållbarhet. I stället finns det flera olika standardiseringar och certifieringsorgan, var och en med sina egna definitioner och indikatorer. Det är inte alltid tydligt i vilken utsträckning som dessa standarder tillämpas eller kontrolleras.
 2. Det råder en bristande medvetenhet både inom naturturismbranschen och bland resenärer. De flesta resenärer saknar helt enkelt kunskap om olika riktmärken och indikatorer kopplade till hållbar turism. På grund av komplexiteten med att mäta hållbarhet så blir det svårt för konsumenter att fatta välgrundade beslut.
 3. Destinationer behöver ta hänsyn till turismens dolda kostnader på den lokala ekonomin. Hållbarhetsinsatser kan förhoppningsvis hjälpa till att minimera dessa kostnader. Turismen kan även bidra ekonomiskt, till exempel genom att skydda naturresurser och underhålla den lokala infrastrukturen.

Åtgärder för ökad hållbarhet

Rapporten ger bland annat exempel på hur aktörer inom naturturism kan arbeta för en mer hållbar framtid.

Små förändringar kan göra stor skillnad

 • Lägg till en rad i din vanliga e-postmall som påminner kommande gäster om att hjälpa till att skydda den lokala miljön från nedskräpning. Till exempel genom att ta med sig återanvändbara vattenflaskor.
 • Justera inomhustemperaturen en eller två grader för att spara energi.
 • Marknadsför hållbara alternativ. Peka ut vilka som specifikt är bättre för miljön eller vilka som är mest populära. Du kan börja detta idag med några nya inlägg på sociala medier.
 • Fråga dina leverantörer om mer hållbara erbjudanden. När de känner av efterfrågan kommer utbudet att öka.

Hållbarhet är ett delat ansvar

Genom att arbeta tillsammans mot en gemensam vision kan turism och besöksnäring göra framsteg inom hållbar utveckling. Tyngdpunkten bör ligga på att skapa en balans mellan olika intressenter med delat ansvar.

På individnivå bör besöksnäringen uppmuntra turister att vidta åtgärder som att till exempel minska sitt avfall. Turister kan även få alternativ eller incitament för att boka ett miljövänligt hotell eller välja socialt ansvarsfulla reseoperatörer. Företag kan säkerställa att deras leveranskedjor stödjer den lokala ekonomin samt investerar i energieffektivitet och avfallshanteringssystem. Regeringar kan i sin tur påverka systemförändringar genom att reglera miljöstandarder och uppmuntra de ansvariga i den privata sektorn genom skattelättnader eller andra ekonomiska medel.

Investera i hållbar turism

I stället för att endast associera hållbarhet med kostnader så bör företag även betrakta det som en investering. Det ger dem en särskiljning på marknaden som tilltalar en växande grupp av både konsumenter och resenärer.

Beteendeförändring för att driva på hållbar utveckling

Att bygga miljövänliga hotell och ägna sig åt återvinning är viktiga steg mot en hållbar turism. Samtidigt har de sina begränsningar. Mycket av ansvaret landar hos företagen som måste göra betydande investeringar. Ett bättre alternativ är att kombinera tillvägagångssätt styrda av utbud med de som är styrda av efterfrågan.

Efterfrågestyrda tillvägagångssätt innebär att rikta in sig på de resenärer som är mer informerade om hållbarhet och utbilda resenärer om effekterna av deras resa. På så sätt kan resenärerna bättre förstå hur deras besök påverkar destinationen (oavsett om det är på ett bra eller dåligt sätt). Det handlar om att förändra turisternas beteenden för att påverka långsiktig hållbarhet.

Switzerland Tourism ger följande rekommendationer till resenärer som en del av deras strategi "Swisstainable":

 • Njut av naturen på nära håll
 • Upplev lokal kultur på ett autentiskt sätt
 • Konsumera regionala produkter
 • Stanna längre och utforska mer.

Ta hänsyn till de lokala förutsättningarna

Varje destination är speciell. Tillgången till vatten, hur ömtåliga ekosystemen är och lokalsamhällenas närhet till turistområden är unikt för varje destination. Större städer kommer till exempel att kunna hantera många fler turister än små byar. Destinationer kan ha en större motståndskraft om de befinner sig nära rikliga sötvattenskällor än i miljöer med ont om vatten. Följaktligen kommer indikatorerna och åtgärderna för hållbar turism att behöva anpassas utifrån lokala förutsättningar.

För att åstadkomma detta så lyfter rapporten vikten av bra relationer mellan lokalsamhällen, lokala företag och myndigheter. Lokalbefolkningen kan till exempel få möjlighet att engagera sig i den lokala turistnäringen. Det kommer säkerställa att varje destination skapar en hållbar turism som är anpassad efter miljöns, samhällets och ekonomins behov.

Erbjud resenärer ett mångsidigt utbud

Ett mångsidigt utbud inom turism är avgörande för dess hållbarhet. Det minskar bördan för varje enskild turistattraktion eller destination, avlastar trängsel och minskar risken för överturism. Som en del av sin hållbarhetsstrategi bör destinationer och företag därför se till att ta fram en mångfald av produkter och tjänster. Destinationer bör aktivt marknadsföra mindre kända eller besökta platser, företag och tjänster.

Viktigt att mäta hållbarhet

I en undersökning av över 500 nationella turismindikatorer fann undersökningsföretaget Equator Analytics att bara 10 procent av dessa hade ett miljö- eller samhällsfokus. Hållbar turism kräver en förståelse för de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter som turism har på en destination. Genom att mäta turismens påverkan kan destinationer få hjälp med att identifiera potentiella hot och informera resenärer om vilken inverkan deras resa har. Rapporten ger bland annat exempel på hur företag kan mäta och följa upp sitt hållbarhetsarbete med hjälp av kriterierna framtagna av Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Under de kommande två åren kommer Adventure Travel Trade Association och Switzerland Tourism att släppa ytterligare fyra rapporter med fokus på ett brett utbud av hållbara turisminsatser, vägledda av Switzerland Tourisms ambitiösa strategi "Swisstainable". Målet med rapportserien är att stödja turism och besöksnäringen med fallstudier och lärdomar från Schweiz och andra länder, samt att inspirera och visa vägen mot en mer hållbar framtid.