Artikeln publicerades 25 november 2021

European Tourism 2021 –
Trends & Prospects Q3

Kvinna arbetar på flygplats

European Travel Commisons (ETC) rapport visar att de internationella turistankomsterna till Europa minskade med 77 procent halvvägs genom året jämfört med 2019.

Den europeiska efterfrågan på resor är redo för en stor återhämtning på grund av de höga vaccinationstalen i Europa. Trots det är nivån fortfarande långt ifrån vad de var innan pandemin och de gamla nivåerna förväntas inte överträffas förrän 2024. Den senaste kvartalsrapporten från European Travel Commission (ETC) fortsätter att övervaka covid-19-påverkan på besöksnäring. Rapporten undersöker hur resorna återhämtar sig mitt i den nuvarande vågen av infektioner och pågående vaccinationsprogram.

Ökad efterfrågan på europeisk turism

Europa har för närvarande den högsta frekvensen av vaccination av världens regioner, vilket förväntas möjliggöra en betydande uppdämd efterfrågan. De europeiska destinationerna hade faktiskt redan en starkare sommarsäsong än väntat tack vare framgångsrika vaccinationsprogram. Dessutom var skapandet av EU:s digitala covid-19-certifikat grundläggande för att säkerställa säkra resor över hela regionen. Certifikaten förenklade även rörlighet över gränserna.

Intraregionala resor ökade som ett resultat av detta och kommer att stå för 85 procent av europeiska internationella ankomster 2021. Återhämtningen av resor har skiljt sig åt mellan destinationer. De som gar gynnats mest är de som tidigt öppnade sina gränser tidigare för vaccinerade resenärer. Grekland var först ut att öppna gränserna och levererade också den starkaste återhämtningen (-19 procent jämfört med 2019), även om utländska ankomster var svaga. Den starkaste ökningen av ankomster från 2019 års nivåer observerades i Kroatien (-37 procent). Där höll ökningen i sig även till lågsäsongen då Kroatien välkomnade 1,9 miljoner turistankomster i september. Däremot noterade Tjeckien den kraftigaste nedgången (-94 procent) med stränga covid-19-åtgärder som förlängdes under hela året.

En lång väg kvar att gå

Även om det europeiska resandet har gjort positiva framsteg 2021, är det fortfarande en lång väg att gå. Antalet internationella turister som reste till Europa var fortfarande 77 procent färre halvvägs genom året. En långsammare vaccinering i Östeuropa och på vissa stora långdistansmarknader kan potentiellt fördröja återhämtningen. ETC observerar i rapporten också en anmärkningsvärd frånvaro av långväga resenärer. Till exempel förblev ankomsterna från USA till Europa 90 procent under 2019 års nivåer för en tredjedel av de rapporterande destinationerna. Frånvaron av kinesiska semesterfirare kändes också hårt över hela Europa. Där uppgav alla rapporterande destinationer nedgångar på över 90 procent jämfört med 2019.

Sammantaget förväntar sig ETC att de internationella turistankomsterna till Europa är 60 procent lägre i slutet av 2021 än 2019. Det finns även många andra faktorer som fortsätter att tynga turismens återhämtning i Europa. Dessa inkluderar ständigt föränderliga restriktioner och riktlinjer kopplade till pandemin, förnyade utbrott och förvirringen kring det färgkodade EU-resesystemet som tillämpas på olika sätt bland europeiska destinationer.

Länk

Ladda ner rapporten European Tourism 2021 - Trends and Prospects (på engelska) Länk till annan webbplats.

European Travel Commission

European Travel Commission representerar flera av de nationella turistorganisationerna i Europa. Fokus för föreningens verksamhet är att genom marknadsföring, forskning och opinionsbildning stärka den hållbara utvecklingen av Europa som turistmål.