Artikeln publicerades 10 december 2021

Framtidens evenemangsturism – konsumenters drivkrafter och behov i pandemins spår

Stor publik vid evenemang utomhus

Upplevelseinstitutet har gjort en studie för att utveckla förståelse och kunskap om hur evenemangsturismen påverkas av coronapandemin. Deras rapport bygger på två enkätstudier från 2021 där drygt 4000 svenskar deltog.

Upplevelseinstitutet vill med sin studie utveckla förståelsen för hur evenemangsaktörer kan utveckla attraktiva erbjudanden. Vilka är drivkrafterna, önskemålen och behoven hos den framtida evenemangsbesökaren? Studien vill generera djupare insikter kring efterfrågan av evenemangsturism ur ett konsumentperspektiv.

Några resultat från studien:

  • 2 av 3 svenskar säger att osäkerhet kring avbokningsregler och återbetalning leder till en större försiktighet med att boka evenemang långt fram i tiden. Samtidigt noterar Upplevelseinstitutet en ökad eftertänksamhet i konsumentens perspektiv. Det leder till att det spontana ser ut att bli alltmer välplanerat i spåren av pandemin.
  • Mer än hälften av svenskarna har blivit mer bekväma den senaste tiden, även de mer frekventa besökarna. Fler bekräftar den uppfattningen även under hösten när samhället öppnat upp. Samtidigt är det fler som nu säger att de inte vill ha så mycket planerat utan att de hellre vill vara flexibla.
  • I en öppningsfas av samhället så minskar intresset för att evenemang ska vara miljöcertifierade och hållbara och framförallt minskar vikten bland frekventa besökare. Samtidigt ökar vikten för traditionella motiv och drivkrafter, så som att känna sig välkommen och stämning och atmosfär. Det indikerar en normalisering och en vilja av att äntligen få uppleva evenemang igen.
  • Att arrangören kan leverera ett evenemang som är tryggt och säkert där tilliten i leveransen sätts i fokus kommer vara grundläggande för att bygga upp förtroendet mellan besökare och arrangör.
  • 68 procent av svenskarna säger att andras besökares vaccinering påverkar deras egna vilja att besöka evenemang. Störst är oron bland kvinnor och den äldre delen av befolkningen.

Länk

Läs rapporten Framtidens evenemangsturism - Delrapport 3 på Upplevelseinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.