Artikeln publicerades 13 december 2021

Resa i Sverige 2021

Människor som promenerar på en grönskande stig.

Åtta av tio svenskar vill resa mer i Sverige framöver. Det är en av slutsatserna i undersökningen Resa i Sverige 2021 från föreningen Swedish Network of Destination Management Organisation (SNDMO). Undersökningen studerar svenskars vanor och attityder till att resa i Sverige.

  • Undersökningen frågar hur pandemin har påverkat personernas resande under året. 71 procent menar att de skulle rest mer under sommaren om det inte vore för restriktionerna. Jämfört med 2020 anger nu fler (34 procent) att de skulle rest mer utomlands om det inte vore för pandemin. Färre (19 procent) anger att de skulle rest mer i Sverige.
  • På frågan hur de ser på sina resplaner 2022 så uppger varannan person att de vill resa mer i Sverige generellt nästa år. 20 procent anger att det inte vet något än om sitt resande nästa år. Det är tydligt att åldersgruppen 56+ inte lika kraftigt uttrycker att de vill resa mer under nästa år.
  • Undersökningen ställer även frågan hur viktigt det är att tänka klimatsmart vid val av resmål och sätt att resa. 63 procent uppger att de tycker det är ganska eller mycket viktigt att tänka klimatsmart. Det är något fler i den yngre åldersgruppen 18-35 som vill resa klimatsmart, även om det är jämnt mellan åldersgrupperna.
  • De kollektiva färdsätten fortsätter enligt undersökningen att ligga på låga nivåer jämfört med 2019. Även om 25,7 procent av personerna nu anger att de föredrog att resa med tåg i år, så är siffran fortsatt låg jämfört med 43 procent 2019.
  • Trevligt bemötande och en bra atmosfär uppges vara de viktigaste egenskaperna för att vilja resa någonstans. Huruvida platsen är promenadvänlig är det tredje viktigaste för alla åldersgrupper. Undersökningen slår också fast att närheten till friluftsliv fortsätter att bli viktigare för varje år.
  • Ett bra utbud av mat och dryck har ökat något i betydelse i relation till övriga områden jämfört med 2020. För den yngre åldersgruppen 18-35 så är det den allra viktigaste egenskapen. Vilket typ av utbud som efterfrågas skiljer sig däremot mellan olika åldersgrupper.

Undersökningen är gjord i september 2021. Den gjordes av företaget Research One på uppdrag av Swedish Network of Destination Management Organisation (SNDMO). Föreningen samlar städer och destinationsorganisationer i Sveriges större kommuner.

Länk

Undersökningen Resa i Sverige 2021 hittar du längst ned på SNDMOs webbplats Länk till annan webbplats.