Artikeln publicerades 23 februari 2022

På gång - Svensk forskning om turism och besöksnäring 2021

Turist i kanot

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) ger i rapporten På gång en samlad och övergripande bild av svensk forskning inom turism och besöksnäring. Den visar på en positiv utveckling under 2021. Samtidigt lyfter rapporten behovet av ökad kunskapsutveckling och finansiering.

På gång är den fjärde kartläggningen över svensk forskning med relevans för turism och besöksnäringen. Det är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) som tagit fram rapporten. Den innehåller information om pågående projekt under 2021 och dess finansiärer.

Rapporten rymmer även tre intervjuer om forskningens betydelse och finansiering. Dieter K. Müller, professor i turismgeografi vid Umeå universitet, visar på konsekvenserna av en relativt osynlig turismforskning. Den andra personen som intervjuas är Karin Ekebjär, länsturismsamordnare i Region Kalmar län. Hon menar att besöksnäringen behöver fler forskare och även fler forskningssamarbeten. Thomas Kaiserfeld, professor i idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet, pekar bland annat på vikten av att forskare hittar bra samarbetsformer med turism och besöksnäringen.

Forskningen i behov av ökad kunskapsutveckling och finansiering

Jämfört med sina tidigare undersökningar så ser BFUF en positiv utveckling av antal forskningsprojekt under 2021. Medan det 2015 och 2019 fanns 40 respektive 130 projekt så har de under 2021 hittat 170 pågående projekt.

Men trots ökningen i antal forskningsprojekt så menar BFUF att det behövs mer forskningsmedel och fler forskare inom turism och besöksnäring. De ser också ett behov av att diskutera forskningens strategiska inriktningar. Vilken kunskapsutveckling behövs till exempel för att branschen ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling? Enligt rapporten är det få projekt som kommer så långt att de tar fram lösningar som är till nytta för företagen och samhället.

Rapporten pekar på att Sverige visserligen satsar mycket på forskning och innovation, men att mer forskning behöver främja turism och besöksnäringen. Under 2021 är Formas den enda av de större nationella finansiärerna som BFUF ser har satsat på forskning relevant för besöksnäringen i nämnvärd omfattning.

Länk

BFUF:s rapport På gång - Svensk forskning om turism och besöksnäring 2021 Länk till annan webbplats.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) främjar vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och innovationer som är till nytta för besöksnäringens företag och anställda. Fonden är grundad och finansierad av bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita samt Hotell- och restaurangfacket.