Artikeln publicerades 4 mars 2022

European Tourism 2021 – Trends & Prospects Q4

Två resenärer som rullar sina resväskor.

European Travel Commissions (ETC) rapport för 2021 visar att de internationella turistankomsterna till Europa minskade med 62 % under 2021 jämfört med 2019 men att trenden för 2022 ser positiv ut.

Under senare delen av 2021 påbörjades en återhämtning av turismen i Europa inte minst genom en stark vaccinationstäckning i Europa, EU:s digitala Covid-19-certifikat och lättnaden av reserestriktioner. Omicron-varianten vid årsskiftet hindrade dock denna återhämtning då restriktioner infördes på nytt.

Andelen turister till Europa uppskattas ha minskat med 62% jämfört med 2019 års nivåer. Utsikterna för 2022 bedöms som goda då efterfrågan på resor för 2022 endast beräknas ligga 20% under pre-pandeminivåerna. Denna efterfrågan drivs av inhemsk och inomeuropeiskt resande. Inrikesresandet förväntas överstiga de pre-pandemiska topparna under 2022, medan internationella resor förväntas göra det först 2024.

Återhämtning för flyg och hotell

Som helhet verkar europeiska länder återhämta sig väl enligt Eurocontrols data för flygningar. Beläggningsfaktorerna har sjunkit något, från 79 % i toppen av sommarresandet till 75 % i november för alla europeiska flygbolag och rutter. Tusentals kommersiella flyg ställdes in under julen på grund av problem med bemanning relaterad till en ökning i Omicron-fall. Även om det inte är lika illa som 2020, förlorade flygbolag runt 18,5 miljarder euro 2021 och hade runt 1,5 miljarder färre passagerare jämfört med 2019.

Rapporten lyfter även att det är tillväxt i hotellbeläggning, jämfört med 2020. Förbättringar var särskilt tydliga under sommar- och höstsäsongerna på norra halvklotet och det var bara en relativt begränsad påverkan från Omicron-varianten under fjärde kvartalet på de flesta destinationer. Faktum är att i genomsnitt är bokningar över alla europeiska regioner bara 5 % lägre än 2019.

Resor mellan USA och Europa på uppgång

Transatlantiska resor öppnade igen i november 2021, men vissa restriktioner infördes på nytt i och med Omicron-varianten. Generellt sett är den europeiska resebranschen mer beroende av transatlantiska flöden än USA och bör dra nytta av den återställda kapaciteten och positiva prognosen framöver. Andelen Europaresor från USA förväntas återgå till nivåer före pandemin relativt snabbt och före efterfrågan från andra långdistansmarknader, såsom Asien och Stillahavsområdet,

Länk

Läs rapporten European Tourism 2021 - Trends & Prospects Q4 Länk till annan webbplats.

European Travel Commission

European Travel Commission representerar flera av de nationella turistorganisationerna i Europa. Fokus för föreningens verksamhet är att genom marknadsföring, forskning och opinionsbildning stärka den hållbara utvecklingen av Europa som turistmål.