Artikeln publicerades 23 mars 2022

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande i februari 2022?

Människor som strosar på en stig.

Visit Sweden gör löpande undersökningar om svenskarnas funderingar kring resandet under pandemin. Februaris temperaturmätning visar en fortsatt försiktig optimism och att många är sugna på att resa, antingen i Sverige eller utomlands.

Visit Swedens senaste temperaturmätning bland svenska resenärer visar att fler nu tror att livet kommer vara tillbaka till det normala inom ett halvår. Trots det funderar många fortfarande på säkerheten. Den sista veckan i februari syns reaktionerna på utvecklingen i Ukraina med en minskad andel som betraktar olika länder som säkra resmål. Samtidigt kan Visit Sweden se i en förhandblick på nästa undersökning i mars att den osäkerheten inte tycks fortsätta öka.

Visit Swedens sammanfattning av temperaturmätningen för februari visar bland annat följande (siffrorna inom parentes visar förändring från förra mätningen i januari):

  • I intervjuer med svenskarna i februari ser Visit Sweden att 33 procent (-7 procent) har rest på semester i Sverige de senaste sex månaderna. 30 procent (-3 procent) planerar en semesterresa i Sverige. Reklam för Sverigeresor uppfattas nu huvudsakligen vara ok jämfört med sista kvartalet 2021.
  • Svenskars utlandsresor minskar då 28 procent (-5 procent) har rest på semester utomlands de senaste sex månaderna. Dock planerar 54 procent (+5 procent) en semester utomlands de närmaste sex månaderna.
  • Bokningsbeteendet inför Sverigeresan har ändrats sedan januari. Då låg andelen svenskar som ville avvakta med att boka på grund av av pandemin på 11 procent. Nu i februari ligger den andelen på 4 procent, vilket är den lägsta siffran sedan mätningen började. Många planerar att ge sig av någonstans i Sverige och 22 procent har redan bestämt destination men ännu inte bokat något.
  • Sverige känns som ett säkert resmål och anses vara det säkraste resmålet. Därefter kommer de övriga nordiska länderna Danmark, Finland och Norge som i sin tur följs av Tyskland, Spanien, Irland, Holland, Storbritannien och Grekland.
  • Det är fortsatt oerhört viktigt med bra av- och ombokningsmöjligheter för att man ska våga ta steget och göra en bokning. 85-86 procent svarar att möjligheten att boka om eller boka av är viktig och nästan ingen svarar att det inte är viktigt.

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helstatligt bolag med uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för både svenska och internationella besökare. I sin kunskapsbank delar de även med sig av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.