Artikeln publicerades 30 mars 2022

När kommer det internationella resandet igång igen?

Resenärer med resväskor på tågperrong.

I projektet Travel Signs följer Kairos Future ett antal indikatorer för utvecklingen på de viktigaste närmarknaderna. Ta del av spaningar från deras senaste webbinarium den 24 mars 2022.

I projektet Travel Signs rapporterar Kairos Future om spaningar från utlandsmarknaderna Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Syftet är att hjälpa besöksnäringen med att så tidigt som möjligt förstå när det internationella resandet till Sverige tar fart eller kanske bromsas igen.

Kairos Future följer utvecklingen utifrån tre indikatorer: reserestriktioner, motivation och förmåga att resa. Nedan följer några av slutsatserna som de presenterade på sitt senaste webbinarium den 24 mars 2022.

Reserestriktioner

  • Även om många i Sverige psykologiskt betraktar pandemin som över, så ser det inte ut så i samma utsträckning på andra marknader.
  • Den fjärde vågen ser ut att vara över, men smittspridningen är dock fortfarande hög. Restriktioner håller på att tas bort i de olika länderna med undantag för Tyskland. Avrådan för resor utomlands har tagits bort på alla marknader.

Motivation och intresse

  • Sökintresset för resor på Google är högre än under 2020 men är ännu inte tillbaka på 2019 års nivåer. Återhämtningen ser ut att ha avbrutits i slutet av februari, vilket kan vara en reaktion på kriget i Ukraina.
  • Sökintresset för Sverige har återhämtat sig på alla marknader förutom Danmark. Ett särskilt stort intresse för Sverige syns i Norge.
  • Flygintresset är fortfarande lågt jämfört med hur nivån såg ut innan pandemin. Däremot är intresset för hotell och boende nästan tillbaka.

Förmåga och förutsättningar

  • De ekonomiska förutsättningarna för att resa till Sverige ser bra ut. En svag växelkurs kan locka besökare.
  • Något som kan dämpa reslusten är oron för stigande bränslepriser, räntehöjningar och inflation. Det går dock inte att se effekten av ökade levnadskostnader än i den senaste datan som samlats in.

Nästa webbinarium sänds i maj 2022.

Länkar

Se hela webbinariet och läs mer om Kairos Futures projekt Travel Signs Länk till annan webbplats.

Travel Signs är en del av Tillväxtverkets kunskapsinsats om coronapandemins effekt på besöksnäringen Länk till annan webbplats.

Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation hjälper de företag att förstå och forma sin framtid.