Artikeln publicerades 13 april 2022

Det ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

Familj på utflykt.

Sveriges besöksnäring uppvisade en stark återhämtning under den senare hälften av 2021. Trots detta visar Tillväxtverkets sammanställning att besöksnäringens branscher omsatte 14 procent mindre under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Med hjälp av omsättningsdata från Statistikmyndigheten SCB så redogör Tillväxtverket för den ekonomiska utvecklingen i besöksnäringen. I den senaste artikeln låg fokus på det fjärde kvartalet 2021.

  • Det går klart bättre för branscher inom besöksnäringen som har en koppling till inrikes resande och därför gynnas av en ökad "hemester". Hit hör Sport/fritid, Kultur/nöje och Uthyrning/leasing av motorfordon och Restaurang/caféverksamhet.
  • Luftfarten och Resebyråer/researrangörer gynnas däremot inte särskilt mycket av ett ökat inrikes resande. Under det fjärde kvartalet ledde till exempel omikronvarianten till ett minskat utlandsresande och att restriktioner återinfördes i stora dela av världen.
  • Överlag var 2021 ett klart bättre år för besöksnäringen än 2020. Det har skett en stark återhämtning men det finns fortfarande en bit kvar till 2019 års normalnivåer. Det sista kvartalet 2021 var besöksnäringens omsättning 14 procent lägre än för motsvarande kvartal 2019.
  • På nationell nivå har den inhemska konsumtionen ökat och kompenserat för en minskad inkommande turism. Omsättningen för Dagligvaruhandeln och Sällanköpsvaruhandeln har utvecklats positivt jämfört med motsvarande kvartal 2019. Däremot har bland annat gränshandeln från Norge och annan handel på lokal nivå som är starkt beroende av turism drabbats. Drivmedelshandeln ökning i omsättning med 19 procent från normalnivå kan till stor del förklaras med de stigande drivmedelspriserna under det senaste året.

Länk

Läs Tillväxtverkets artikel om det ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4 Länk till annan webbplats.