Artikeln publicerades 25 april 2022

3 av 4 européer planerar att resa i vår och sommar

Folkvimmel på shoppinggata.

Det finns en stark vilja bland européer att resa i Europa i vår och sommar. Det visar European Travel Commissions rapport Monitoring sentiment for domestic and intra-European travel - wave 11.

European Travel Commission (ETC) undersöker i en rapportserie européers inställning till att resa inrikes och inom Europa under pandemin. Personer i tio länder blev i början av mars tillfrågade hur de tänker kring att resa i sommar.

  • Trots pandemin och kriget i Ukraina så finns det en stark önskan att resa. 77 procent av européerna som tillfrågats uppger att de vill resa inom de närmaste sex månaderna. Över hälften av dem (56 procent) planerar att besöka ett annat europeiskt land, medan 31 procent väljer att resa inrikes.
  • Även om undersökningen genomfördes under de första veckorna av kriget i Ukraina så har européernas inställning till att resa ännu inte påverkats av konflikten. Rapporten visar dock att det ännu bara är 25 procent av européerna med resplaner som har bokat sin resa. På grund av det osäkra läget så rekommenderas företag att fortsätta erbjuda flexibla avbokningsvillkor.
  • Oron för covid-19 minskar. Majoriteten av dem med resplaner känner sig dock fortfarande mer säkra och avslappnade när det finns säkerhetsåtgärder på plats.
  • Andelen resenärer som planerar att spendera mellan 500 – 1 500 euro på sin resa ökar med 8 procent. Samtidigt minskar andelen som är redo att lägga mer än 2 000 euro med lika mycket. European Travel Commission bedömer att detta eventuellt kan vara ett tecken på den växande oron för inflation.

Projekt "Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel"

Rapporten är en del av ETC:s projekt som mäter preferenser, drivkrafter och beteenden kring inrikes och inomeuropeiska resor på tio europeiska marknader under pandemin: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien, Schweiz , Spanien, Polen och Österrike. Projektet är samfinansierat av Europeiska unionen.

European Travel Commission

European Travel Commission (ETC) representerar flera av de nationella turistorganisationerna i Europa. Fokus för föreningens verksamhet är att genom marknadsföring, forskning och opinionsbildning stärka den hållbara utvecklingen av Europa som turistmål.