Artikeln publicerades 11 maj 2022

Sustainable travel study 2022

En internationell undersökning från reseföretaget Expedia Group visar hur intresset för att resa hållbart ökar. Hälften av svaranden är villiga att betala mer för hållbara transporter, aktiviteter och boende.

Reseföretaget Expedia Group har i en undersökning tittat på hur viktigt det är med hållbara resealternativ och vad resenärer är villiga att offra för en mer hållbar resa. De undersöker även vilken slags information om hållbart resande som resenärer efterfrågar. För att ta reda på detta har de tillfrågat 11 000 personer i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Mexiko, Storbritannien och USA.

Att resa hållbart förknippas främst med minskad miljöpåverkan

90 procent av personerna som tillfrågades uppger att de tittar efter hållbara alternativ när de reser. Begreppet hållbart resande förknippar de flesta med att minska miljöpåverkan, följt av att stötta den lokala ekonomin.

Vad utgör ett hållbart resande?

  • Minska miljöpåverkan - 69 procent
  • Stötta den lokala ekonomin - 66 procent
  • Stötta lokalsamhällen och lokal kultur - 65 procent
  • Besöka mer okända platser och destinationer - 52 procent

Ökat intresse för att resa hållbart

Tre av fem personer uppger att de har valt miljövänliga boenden eller transporter vid affärs- och privatresor de senaste två åren. Detta är något som fler (65 procent) skulle vilja göra nästa gång de reser. Andra exempel på det ökade intresset är att fler vill handla i lokala butiker och restauranger, resa till mindre och mer okända besöksmål samt besöka lokala kulturella eller historiska platser.

Hälften kan tänka sig att betala mer för hållbara alternativ

74 procent av svaranden anser att det är för dyrt att resa mer hållbart. Trots det uppger hälften att de skulle vara villiga att betala mer för transporter, aktiviteter och boende som är mer hållbara. Ännu fler, 74 procent, uppger att de skulle välja dyrare destinationer, boenden eller transporter som stöttar lokalsamhället. Nästan 70 procent säger sig också vara villiga att avstå från viss bekvämlighet för att resa mer hållbart.

Mer information om hållbarhet

Två av tre personer vill ha mer information om hållbarhet från aktörer inom boende- och transportbranschen. När de planerar en resa så vill resenärer helst få information om transportalternativ med en lägre påverkan på miljön och rekommendationer på lokalt ägda restauranger och företag.

För besöksnäringen är det också viktigt att informera om hållbarhet på ett trovärdigt vis. 7 av 10 personer uppger att de har valt bort en destination eller ett transportalternativ på grund av att de var skeptiska till om det verkligen fanns ett äkta engagemang för hållbarhetsfrågor.

Tips för att informera om hållbarhet

  • Information om hållbarhet och hållbart resande kan uppfattas som både överväldigande och förvirrande. Gör informationen lätt att förstå och utnyttja visuella format.
  • Visa värdet och de positiva effekterna av att resenärer väljer mer medvetna och hållbara alternativ.
  • Ha med konkreta bevis och fakta om hur ert hållbarhetsarbete ser ut.

Expedia Group

Expedia Group är ett företag som erbjuder produkter och tjänster inom resor och reklam. De äger bland annat varumärkena Hotels.com, Expedia och Trivago.