Artikeln publicerades 18 maj 2022

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande i april 2022?

Människor som strosar på en stig.

Visit Sweden gör löpande undersökningar om den svenska målgruppen och hur de tänker kring resande. Temperaturmätningen i april visar att många är sugna på att resa, antingen i Sverige eller utomlands.

Visit Swedens temperaturmätning av svenska resenärer i april visar bland annat följande (siffrorna inom parentes visar förändring från förra mätningen):

  • Av de tillfrågade planerar 32% (-6%) en semesterresa i Sverige. Reklam för Sverigeresor betraktas nu i huvudsak som ok. Andelen som planerar en utlandssemester de närmaste sex månaderna är 53% (-2%).
  • För de flesta svenska resenärer har kriget i Ukraina inte påverkat resplanerna.
  • Bra av- och ombokningsmöjligheter och att försäkringen gäller för resan fortsätter vara väldigt viktigt.
  • Den svenska målgruppen vill efter pandemin köpa mer varor från lokala producenter, resa utanför högsäsong och arbeta hemifrån i större utsträckning. Att åka på semester utomlands och flyga till en semesterort är två saker som svenska resenärar uppger att de vill göra mindre av.

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helstatligt bolag med uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för både svenska och internationella besökare. I sin kunskapsbank delar de även med sig av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.