Artikeln publicerades 18 maj 2022

Internationella researrangörsledet: Det hållbara resmålet Sverige

Hur kan svensk besöksnäring på bästa sätt positionera sig inom hållbarhet? Visit Sweden har samlat kunskap från det internationella researrangörsledet om hållbart resande och Sverige.

Undersökningen visar att hållbarhet utgör en trend på samtliga utlandsmarknader och researrangörerna tror att den kommer växa sig starkare framöver. Däremot är trenden olika stark på olika marknader. Den varierar också beroende på researrangörernas storlek. Vissa mindre researrangörer riktar redan idag in sig på att sälja hållbart resande medan större aktörer är mer avvaktande och följer utvecklingen.
Visit Swedens kartläggning bekräftar bilden av att Sverige ligger långt fram på området. De olika utlandsmarknaderna uppfattar alla Sverige som ett av världens mest hållbara destinationer. Det finns samtidigt en stor konkurrens från de andra skandinaviska länderna som också betraktas som hållbara.

Många av researrangörerna vittnar om att Sverige
har fantastiska möjligheter att ta täten inom området
hållbar besöksnäring, och att det egentligen
bara handlar om att paketera och kommunicera på
rätt sätt för att lyckas höja attraktiviteten avsevärt.
Visit Sweden

Tips från researrangörerna

  • Att lägga till avgifter för olika hållbara val kan betraktas av resenärer som en straffavgift för att de har valt att resa hållbart. Genom att i stället baka in kostnaden för hållbart resande i totalpriset så blir hållbarhet en bonus som skapar mervärde.
  • Få kunder efterfrågar hållbarhet. Marknadsför därför inte hållbarhet som en reseanledning i sig utan fokusera på själva reseupplevelsen. Lyft fram autentiska upplevelser i naturen eller med lokalsamhället.
  • Flera researrangörer pekar ut storytelling som framtidens modell för att sälja in en destination. Berätta om produktens histora och lyft det som är personligt, unikt och autentiskt.
  • Samarbeta med researrangörer och andra produktägare. Researrangörernas insikter kring hur olika marknader fungerar vilket kan förbättra kommunikationen kring hållbarhet. Att samarbeta med andra produktägare breddar utbudet och låter den egna hållbarheten vara en bonus bland många upplevelser.

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helstatligt bolag med uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för både svenska och internationella besökare. I sin kunskapsbank delar de även med sig av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.