Artikeln publicerades 24 maj 2022

European Tourism 2022 - Trends and Prospects Q1

Två personer med resväskor på väg till ett hotell.

Trots oroligheter i omvärlden så ser turismen i Europa ut att fortsätta återhämta sig under 2022. Det menar European Travel Commission i sin rapport över årets första kvartal.

2022 kommer vara ett år av återhämtning för turism i Europa. Det kommer dock ske i en långsammare takt än vad som förväntades innan kriget i Ukraina bröt ut. Det inomeuropeiska resandet beräknas återhämta sig helt, medan det internationella resandet nu förväntas överstiga 2019 års nivåer först 2025.

Oron för pandemin minskar

På grund av vaccinering och destinationers hälso- och säkerhetsåtgärder så är internationella resenärer mindre tveksamma nu till att besöka Europa. Många europeiska länder även har tagit bort kravet på testning före resan (beroende på resenärers vaccinationsstatus). Som en följd av det här så förväntas Västeuropa vara den turismregion som det går bäst för globalt 2022. Dock ligger regionen fortfarande 24 procent under 2019 år nivåer. På grund av kriget i Ukraina så beräknas Östeuropas återhämnting ske först 2025.

Resor från USA till Europa under 2022 betraktas enligt rapporten vara en av de viktigaste faktorerna för den europeiska turismens återhämtning. Tillväxten från USA förväntas i genomsnitt vara 33,6 procent per år under 2021-2026. Den snabbaste ökningen syns i norra Europa (41,5 procent).

Till skillnad från USA så syns inga tecken på att de kinesiska resenärerna har återgått till samma nivåer som före pandemin. Flera kinesiska storstäder har för närvarande drabbats av allvarliga utbrott av omicron-varianten, med strikta karantäner och obligatorisk testning som följd. Över hälften av undersökningens medverkande destinationer i Europa rapporterade en minskning av kinesiska besökare på över 90 procent jämfört med 2019.

Kriget i Ukraina påverkar

Stigande oljepriser leder till ökade transportkostnader. Bland annat påverkas flygpriserna, även om förhållandet mellan bränslepriser och flygbiljettpriser är komplicerat. Prisökningen kan stiga ytterligare om strängare sanktioner tillämpas mot den ryska energisektorn. Rapporten slår fast att alla flygbolag som inte skyddar sig mot stigande bränslepriser genom så kallad bränslehedging kommer att bli direkt påverkade. På grund av stängningen av det ryska, ukrainska, moldaviska och vitryska luftrummet så påverkas även de flesta västeuropeiska flygbolagens förbindelser mellan Europa och Asien.

Höjda livsmedelspriser och andra stigande kostnader kommer påverka efterfrågan och resandet på en rad marknader. Sammantaget kommer högre flygbiljettpriser och pressade inkomster att få resenärer att söka sig till billigare resealternativ. Det kan handla om alternativa transportsätt så som tåg eller bil, eller att resa kortare sträckor.

Dessutom kan kriget i Ukraina påverka viljan att resa till Europa från utomeuropeiska marknader. Enligt en undersökning från MMGY Travel Intelligence så uppgav 62 procent av amerikanska resenärer som planerar att besöka Europa att deras oro för att kriget kommer sprida sig till närliggande länder påverkas resplanerna. Det är dubbelt så många som uppgav oro över pandemin som en faktor. Trots detta så förväntas USA ändå bli en av de viktigaste långdistansmarknaderna under 2022.

European Travel Commission

European Travel Commission (ETC) representerar flera av de nationella turistorganisationerna i Europa. Fokus för deras verksamhet är att genom marknadsföring, forskning och opinionsbildning stärka den hållbara utvecklingen av Europa som turistmål.