Artikeln publicerades 8 juni 2022

Morgondagens möten - trender och tendenser

Illustration av pratbubblor och dialog

Rapporten Morgondagens möten har tagits fram av Kairos Future på uppdrag av Tourism in Skåne. Den ger en bild av trender, tendenser och förändrade mötesbeteenden.

Morgondagens möten sammanfattar insikter från undersökningar och forskningsprojekt som genomförts av Kairos Future under 2020 och 2021. Rapporten redogör för de beteendeförändringar som pandemin har triggat och som förväntas bestå även bortom restriktioner och rekommendationer.

Erbjud det som människor har saknat under pandemin

I stället för att spendera all tid på kontoret så längtar många efter att ses fysiskt i relationsbyggande sammanhang och på konferenser. Fundera över hur ni kan erbjuda det som människor har saknat i sitt arbetsliv under pandemin. Vad kan ni erbjuda som inte går att få digitalt eller på arbetsplatsen?

Anpassa verksamheten efter nya förhållanden

Rapporten slår fast att möteskakan krymper och att anläggningar tvingas konkurrera om ett mindre antal möten. Den beskriver tre möjliga strategier som företag i mötesbranschen har att välja mellan:

  • Satsa på att ha det bästa erbjudandet.
  • Nå nya målgrupper genom att även satsa på privatturism.
  • Ställ om verksamheten helt. Går det att göra något annat med mötesanläggningen?

Utgå från de nya kundernas behov

Hitta nya kunder genom att se till trender och tendenser på marknaden, analysera kundbehov, och väga dem mot egna tillgångar och ambitioner. Rapporten identifierar tre kundbehov som kommer bestå eller öka i efterfrågan:

  • Relationsbyggande och kreativa möten, som till exempel kick-offer.
  • Hybridmöten som är både fysiska och digitala.
  • Fysiska interaktiva möten för de organisationer som övergett sina egna fysiska lokaler.

Inventera vilka kompetenser som finns i verksamheten

För att möta nya utmaningar kan det behövas nya perspektiv. Vilka kompetenser finns hos personalen och i ledningen? Motsvarar det den kompetens som krävs i den moderna mötesbranschen? Kanske behöver ni ta in hjälp utifrån?

Länkar

Information om Morgondagens möten. Länk till annan webbplats. Tourism in Skåne presenterar rapportens viktigaste delar på sin webbplats och i en kortversion i PDF-format. På webbplatsen finns även flera kortfilmer med Kairos Futures VD Johanna Danielsson som berättar om framtidens mötesbransch.

Rapporten ingår i Tourism in Skånes projekt Crisitivity som handlar om framtidens hållbara mötesbransch. Läs om Crisitivity och utforska projektets kunskapsbank. Länk till annan webbplats.