Artikeln publicerades 15 juni 2022

Stark återhämtning av antalet internationella ankomster

Hotellpersonal och gäst i hotellets lobby.

Internationell turism förväntas fortsätta att gradvis återhämta sig under 2022. Det visar Världsturismorganisationen senaste rapport. Antalet internationella ankomster ökade stort under årets första kvartal.

Den gradvisa återhämtningen av internationell turism förväntas fortsätta under hela 2022. Allt fler länder lättar på eller häver sina restriktioner samtidigt som resenärer nu får utlopp för sin uppdämda reslust.

Stor ökning av antalet internationella ankomster

  • Antalet internationella ankomster återhämtade sig starkt under årets första kvartal. Fler länder lättade på sina reserestriktioner och omikron-variantens påverkan minskade. Ankomsterna ökade på årsbasis med 182 procent jämfört med samma period 2021. Men trots den stora förbättringen från året innan så var siffrorna fortfarande 61 procent lägre än 2019 års nivåer.
  • Tillsammans med Nord- och Sydamerika så stod Europa för den starkaste tillväxten i absoluta tal. Europa tog emot nästan fyra gånger så många (+280 procent) internationella ankomster som under det första kvartalet 2021. Det är 43 procent under 2019 års nivåer.
  • Baserat på de senaste resultaten så har Världsturismorganisationen reviderat sin prognos för 2022. Nu förväntar den sig att internationella ankomster under året når mellan 55 och 70 procent av 2019 års nivåer.

Experterna tror på en starkare återhämtning

  • Världsturismorganisationens expertpanel är mer optimistiska i sina prognoser jämfört med den tidigare mätningen i januari. Det är nu fler av experterna (48 procent) som bedömer att internationella ankomster kan nå 2019 års nivåer under 2023. Samtidigt har andelen som tror att det kommer ske först 2024 eller senare minskat från 64 till 44 procent.
  • Även förtroendeindex visar en stigande optimism hos experterna. För första gången sedan pandemins början återgick indexet till nivåerna 2019.

Direkt och indirekt påverkan av kriget i Ukraina

  • Kriget i Ukraina verkar endast ha haft en begränsad direkt påverkan på antalet flygbokningar. Under krigets första två veckor sjönk antalet bokningar inom EU. Snart ökade dock efterfrågan på resor igen och bokningar inom Europa och från USA till Europa har stigit stadigt fram till mitten av maj.
  • Trots denna positiva utveckling så utgör konflikten och det osäkra ekonomiska läget fortfarande en risk för turismens fortsatta återhämtning. Kriget har haft en stor påverkan på den globala ekonomin, med stigande inflation och oljepriser samt störningar i leveranskedjor. Dessa ekonomiska konsekvenser leder i sin tur till högre transport- och boendekostnader för besöksnäringen.

Länk

Ta del av Världsturismorganisationens rapport World Tourism Barometer från maj 2022 Länk till annan webbplats.

Världsturismorganisationen UNWTO

Världsturismorganisationen UNWTO är FN:s organ som främjar en ansvarsfull, hållbar och tillgänglig turism och besöksnäring. UNWTO stödjer turism som en drivkraft för ekonomisk tillväxt, inkluderande utveckling och miljömässig hållbarhet. Organisationen erbjuder ledarskap och stöd till besöksnäringens arbet med utveckla länders turismpolitik och kunskap inom området.