Artikeln publicerades 16 juni 2022

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande i maj 2022?

Människor som strosar på en stig.

Visit Sweden gör löpande undersökningar om den svenska målgruppen och hur de tänker kring resande. Resultatet för maj visar att andelen som planerar utlandsresor är den högsta sedan mätningarnas start i april 2021.

Visit Swedens temperaturmätning av svenska resenärer i maj 2022 visar bland annat följande:

  • Totalt sett befinner sig resandet och planerna på att resa inom Sverige på samma nivåer som tidigare. Däremot ökar konkurrensen från utlandsresor. Visit Sweden ser i majs mätning den högsta andelen (58 procent) som planerar en utlandsresa sedan undersökningen startade i april 2021.
  • Majoriteten har inte påverkats av bristen på passtider. Men resultatet visar tendensen att det har påverkat circa 15 procent till att stanna i Sverige i stället.
  • Visit Sweden framhäver vikten av att företag förmedlar ansvar och trygghet på olika sätt. Det kan till exempel ske genom att erbjuda besökare uppdaterad information om tillgänglighet och öppettider. Andelen svaranden som vill ha anpassningar under sin resa på grund av covid-19 fortsätter att minska. Däremot svarar 80 procent att det är viktigt med bra av- och ombokningsmöjligheter samt att försäkringen gäller.

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helstatligt bolag med uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för både svenska och internationella besökare. I sin kunskapsbank delar de även med sig av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.