Artikeln publicerades 22 juni 2022

Temperaturmätning av svenska besöksnäringsföretag våren 2022

Vuxna och barn äter och grillar på en strand.

Visit Swedens temperaturmätning på den svenska besöksnäringen visar på höga förväntningar inför sommarsäsongen. 60 procent av företagen tror på en större efterfrågan jämfört med sommaren 2021.

Syftet med mätningen är att ge en bild av hur svenska besöksnäringsföretag i utvalda delbranscher ser på sin verksamhet i år jämfört med 2021. Under­sökningen genomfördes i början av maj 2022 av Novus på uppdrag av Visit Sweden.

  • En majoritet av företagen (60 procent) tror på en större efterfrågan på sina produkter och tjänst under sommarsäsongen 2022 jämfört med förra årets sommar. Det är 28 procent som svarar att efterfrågan antagligen kommer ligga på samma nivå och 4 procent som anger att den kommer minska.
  • För helåret 2022 så tror 76 procent att efterfrågan blir större än under 2021. 18 procent anger att efterfrågan troligen kommer vara på samma nivå och 6 procent förväntar sig att efterfrågan kommer att minska jämfört med förra året.
  • När det gäller den senaste vintersäsongen (oktober 2021 till april 2022) så bedömer 46 procent av företagen att efterfrågan var större än säsongen innan. 33 procent anger att efterfrågan har varit på samma nivå, men 12 procent anger att den har minskat.

Mätningen fokuserar på företag som erbjuder olika slags aktiviteter. Den inkluderar till exempel inte företag inom boende eller transport.

Länk

Temperaturmätning på besöksnäringen och aktivitetsföretagen Länk till annan webbplats.

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helstatligt bolag med uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för både svenska och internationella besökare. I sin kunskapsbank delar de även med sig av fakta och insikter om målgrupper, reseled och varumärket Sverige.